Samhällsbärarna och de tärande


Debatten om medborgarlön har pågått under en tid i olika länder, det har debatterats i Schweiz, men infördes aldrig, miljöpartiet har haft det i sitt partiprogram, och nu ska det alltså införas i Finland.

Finland har varit hårt pressat av företagsnedläggningar och dålig ekonomi, tanken är att medborgarlönen om ca 7500 kr/mån ska ersätta alla bidrag, sjukersättningar, a-kassa etc – och förenkla hanteringen av välfärdsstaten.

Ersättningen ska inte vara så pass hög att den underminerar människors arbetsvilja, sägs det. Frågan är bara vad som anses högt och lågt? Om två människor bor tillsammans med låga omkostnader, så klarar de sig förmodligen på 15,000 kr i månaden. Det beror ju på vad man prioriterar.

Det finns en rad invändningar mot medborgarlön, det jag tycker är mest alarmerande är att samhället på lite längre sikt kommer att delas in i ett A- och ett B-lag.

Några kommer att utbilda sig, satsa på karriären med höga löner och betala mycket skatt. De blir samhällsbärarna.

Några andra kommer att nöja sig med medborgarlönen. De bor billigt i enkla bostäder, skjul eller i husvagnar. Kanske kommer de att jobba lite extra ibland för att dryga ut kassan. De ser få incitament för att utbilda sig eller att arbeta. De blir de tärande.

Ser ni motsättningarna?

Om de tärande befinner sig i majoritet så kommer de att rösta på partier som främjar deras liv, de kan rösta fram höjd medborgarlön, och samhällsbärarna får finna sig i att betala ännu mer skatt för att försörja de tärande.

Om däremot samhällsbärarna får ihop en majoritet kommer de givetvis att rösta bort medborgarlönen, men det blir svårt när systemet redan är igång. Det kommer att finnas en massa outbildade människor utan yrkeserfarenhet. Ska de ut i arbetslivet plötsligt? Det blir alltså svårt att rösta bort medborgarlönesystemet efter att det införts och varit igång i några decennier.

Om man ska vara lite konspiratorisk så undrar man ju om politikerna vill passivisera stora mängder av befolkningen? Det är måhända lättare att styra en befolkning som sitter hemma och tittar på dokusåpor hela dagarna?

Våra kroppar och hjärnor är gjorda för arbete, vi människor löser allehanda problem och bygger fantastiska ting. Det är en myt och förbannad lögn att arbete är tråkigt. Alla bidrar vi med något, och det är allas vår uppgift att utvecklas i vårt arbete, det ingår i själva begreppet arbete. Att ta ifrån oss detta, och göra oss till drönare, är att ta ifrån oss en bit av vår mänsklighet.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag