Det svenska geopolitiska läget


Geopolitik handlar om att göra politiska analyser med hänvisning till länders geografiska läge. Om vi tar Ryssland som ett exempel, så handlar den historiska geopolitiska situationen ofta om att skaffa sig tillgång till goda hamnar som inte fryser under vintern, därav intresset för S:t Petersburg, Kalinigrad och Krimhalvön som man nyligen annekterat.

Att Turkiet blockerar Svarta havet (det smala sundet vid Bosporen) kan emellertid innebära problem för den ryska flottan när de ska ta sig från Krim och Svarta havet. Kanske kan man se den nya fiendskapen mellan Turkiet och Ryssland även ur detta perspektiv?

Sveriges geopolitiska situation handlar om att kontrollera Östersjön, genom dylik kontroll kan man idka handel och skeppa ut varor till den övriga världen. Därför blir Ryssland ofta ärkefienden, ty de vill också ha kontroll över Östersjön i jakt på goda hamnar och förbindelser. Den smala passagen mellan Danmark och Sverige blir därför särskilt intressant.

Den som kontrollerar Öresund kontrollerar hela Östersjön. Detta förklarar även den forna fiendskapen mellan Danmark och Sverige. Och förklarar även regeringens ambitioner att stänga passagen i tider av kris, i dagsläget manifesterat av Öresundsbron.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag