Kris & konflikt

Öppna gränser i skuggan av västvärldens minskade makt

Jag tänkte fortsätta att diskutera begreppet öppna gränser, som kort nämndes i en tidigare artikel. Vi noterar att både folk från vänsterkanten men även libertarianer förfäktar idén. Och begreppet är väl etablerat hos de styrande klasserna, då vi årligen ser en enorm mängd migranter som anländer till länderna i väst. Ofta bryter man mot sina …   →

Israel och Palestina – för och emot

När stridigheter blossar upp i Mellanöstern så brukar borgerligheten ta Israels parti medan vänstern samlas kring Palestina. Så föreligger sakernas ordning, och det är sällan någon funderar utanför de givna ramarna. Men även en borgerligt sinnad person bör kontemplera över palestiniernas rätt till ett land. Oavsett om man vill kalla dem palestinier eller araber. Palestinierna …   →

Israel attackerar Iran

Israel har koordinerat en robotattack mot Isfahan i Iran, samt även några mål i Syrien och Irak. Detta är en ordentlig eskalering av konflikten. Iran har lovat direkt och mångdubbel vedergällning om israelerna skulle svara på Irans attack, som de betraktade som en korrekt vedergällning för att deras ambassad i Damaskus bombades av Israel tidigare. …   →

Putin på kant med västvärlden

Den numera berömda intervjun med Putin, som Tucker Carlson publicerade förra veckan väcker en del frågor hos gemene man. Det första folk funderar på är varför Putin intervjuas. Är det moraliskt riktigt? Ska man intervjua en person som Putin? Jag skulle vilja påstå att om man ställer dessa frågor så är man ganska vilsen och …   →

Omvälvning eller långsam stagnation?

En fråga som många så kallade doomscrollers är upptagna med är den eventuella nedgången, eller till och med inbördeskriget. Det finns ingen ljusning i sikte. Västvärldens ekonomiska situation med avindustrialisering, massmigration, ökande statliga utgifter, samt sociala och politiska problem pekar på att något obehagligt kommer att ske framöver. Den här utvecklingen kan inte pågå alltför …   →

Pratar Biden med Putin?

En hel del källor gör gällande att Biden och Putin inte pratar med varandra, eller åtminstone väldigt sällan. Och detta är underligare än vad vi först anar. Även under kalla krigets kärnvapenhot pratade amerikanska presidenter med Sovjetiska ledare. Det fanns kanaler för diskussioner och överläggningar. Det sågs inte som något konstigt, trots att de representerade …   →

Världen väntar tålmodigt på att Biden ska pensionera sig. Och att väst ska bli väst igen.

De senaste årets geopolitiska förvecklingar börjar så smått att klarna. Det hela började med att ryssarna blev trötta på att ukrainarna struntade i de bägge Minsk-avtalen, vilka handlade om att lämna den ryska minoriteten i fred samt visst självstyre. Ryssarna tog en begränsad styrka och gick in för att ”skrämma” ukrainarna till förhandlingsbordet. Därav det …   →

Om USA överger Israel?

Vi vet att världspolisen USA ofta överger sina krigsprojekt, från Vietnamkriget till Afghanistan. Även länder som Korea har delvis lämnats därhän, uppdelat, med en frusen konflikt. Beteendet har sina skäl, förmodligen handlar det om att USA inte kan skicka och upprätthålla enorma arméer kors och tvärs över jordklotet. I bästa fall kan de göra det …   →

Självständighet och statsbildning i en multipolär värld

Världens ögon riktas mot Gaza, där israeliskt flyg för närvarande lägger bombmattor som svar på Hamas blixtattack. Gaza är ett litet landområde, ca 40 km långt och knappt 7 km brett, som gränsar mot Egypten och Israel, med ca två miljoner invånare. Däremot gränsar Gaza inte mot Västbanken, och dessa två områden utgör tillsammans Palestina, …   →

Väst före öst

I det stora spelet mellan nationer och imperier så förespråkar jag förstås den västliga kultursfären. Den som utgår från de Väst- och Centraleuropeiska länderna, och som delvis motsätter sig den Östeuropeiska kulturen, där bland annat Ukraina, Vitryssland och Ryssland ingår. Västvärlden har skapat en stark och utomordentligt framgångsrik civilisation; jag behöver knappast nämna alla de …   →

Islamisk väckelse och det stora spelet

Nu när Hamas är aktuella med attackerna mot Israel, kan det vara intressant att se hur organisation skapades och vad dem har för ursprung. Hamas är en arabisk förkortning som står för Islamiska motståndsrörelsen och bildades 1987, strax efter att den första intifadan bröt ut. Det var en avknoppning av det egyptiska Muslimska brödraskapet, som …   →