Om

Om 1

Ett initiativ till en alternativ opinions- och kultursida, dels ur ett självmeditativt perspektiv, där egna tankar utforskas, och dels för att dela med sig till likasinnade. Verksamheten har pågått  i olika former sedan 2005.

Fulvius Baxter är född och uppvuxen i Sverige men bor sedan många år någonstans utmed Medelhavets långa kustremsa; han har en akademisk bakgrund samt en brokig karriär i näringslivet, med intresse för konst, arkeologi, historia och den fantastiska framtid som inte blev av.

Kontakt: [email protected]