Kultur

Studenter lämnar Jerry Seinfelds tal i protest

Komikern Jerry Seinfeld höll nyligen ett tal på amerikanska Duke University, och delar av publiken lämnade tillställningen i protest mot att han var jude och anhängare av staten Israel. För några år sedan var det nog ingen som ens tänkte på att Seinfeld var jude eller stöttade Isreal. Man såg honom som den främsta komikern …   →

Populär musikfestival blir alltmer obskyr

Från att ha varit en allmän musikfestival har Eurovision blivit mer nischad mot en specifik kulturell subgenre. På 1950-talet cirkulerade tankar om att främja europeisk enhet genom det nyinförda TV-mediet och allmänhetens intresse för musik. Här fanns chansen att visa upp dels nationella särdrag och dels påvisa europeisk samhörighet och gemenskap. Och givetvis var sångtävlingen …   →

Det förhatliga hemmalivet

Jag är inte särskilt konservativ, men objektivt sett – att uppfostra barn, ta hand om ett hem, samt ägna sig åt sina intressen på fritiden – är inte ett dåligt liv. Det är till och med bättre än många andra varianter. Man slipper att sitta i bilköer, pendla, stressa på arbetsplatsen och ägna sig åt …   →

När imperier skälver sprids svallvågorna över hela klotet

Upplever du att vi lever i ett dårhus, att det normala ständigt utmanas och hånas? Att du helst vill hoppa i vattnet och lämna det här galna skeppet? Du är inte ensam. Det politiska och kulturella vansinnet vi upplever för tillfället är en global företeelse. När USA sakta förlorar sin status som enväldig supermakt och …   →

Titlar, ordnar och sigill

Fenomenet börjar måhända mattas av, men även fortsättningsvis vill vissa individer bli kallade för specifika pronomen, ofta kopplade till en specifik könsuppfattning. I Sverige används ibland begreppet hen, och i den engelsktalande delen av världen nyttjas bland annat She/They, He/They etc. Att bli kallad för något felaktigt anses illvilligt och väcker upprörda känslor. Jag kommer …   →

Riskerar Europa att hamna utanför den multipolära ordningen?

USA, Ryssland och Kina är erkända stormakter, därutöver finns aspiranter som Japan, Indien och Brasilien. Vi har också betydande regionala aktörer som Iran, Saudiarabien, Turkiet, Pakistan, Australien m.fl. Ofta brukar man ta med europeiska länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Frågan är bara hur det står till med Europa, och vår förmåga att utöva makt, …   →

Europeiska unionen var en katastrof redan från början

Vi ser protesterande bönder överallt i Europa som blockerar vägar och dumpar gödsel. Men de rubbar inte det världsfrånvända och arroganta ledarskapet i Bryssel. Den enskilde europén har inte så mycket till övers för EU-projektet. Även om många tycker att själva idén var god, så är de inte villiga att engagera sig i de politiska …   →

En lögnaktig AI

Inledningsvis, så tycker jag att det är en förolämpning av artificiell intelligens att kalla dagens chattbotar för detta. De är i bästa fall skickligt konstruerad mjukvara och i värsta fall även propagandamaskiner. Redan när de lanserades för några år sedan visade de tecken på censur och anpassning till det rådande samhällsklimatet. När jag exempelvis frågade …   →

Fördomar och statistik

Vi lever i en värld där fördomar ständigt motarbetas och förkastas, emedan statistik upphöjs till en ädel och viktig konstform. Statistik används bland annat för att förutsäga val, samt för att ta politiska och affärsmässiga beslut. Samtidigt så fungerar fördomar och statistiska antaganden på liknande sätt. Låt mig förklara hur jag tänker här. Om du …   →

Det har alltid funnit en drivkraft hos medelmåttan att hålla tillbaka den skicklige

Det har alltid funnit en drivkraft hos medelmåttan att hålla tillbaka den skicklige. Den drivne och kompetente får de andra att se halvdana ut. Och det uppskattas inte, bättre då att reglera och hindra den som vill alltför för mycket. Och det finns många olika spår av detta i den mänskliga historien. Idag tänker vi …   →

Skräp, avfall och nedsmutsning

Sverige ligger långt framme vad gäller sophantering och återvinningsteknik. De mesta återvinns eller förbränns under kontrollerade former i värmeverk. Det var länge sedan vi dumpade vårt skräp i så kallade soptippar, där avfallet ibland kunde brinna dag och natt, och stanken bredde ut sig över grannskapet. Tippar däremot är fortfarande vanligt förekommande i andra länder, …   →