Migration

Vänstern vandrar som en zombie genom Europa

Det finns tänkare som betraktar de bägge världskrigen som en utdragen kamp mot socialismen. Och de skilda fascistiska grupperingarna kan tolkas som en extrem motreaktion. Kampen fortsatte även under det kalla kriget, och den slutade inte med att USA vann, nej, Sovjetunionen avvecklade kommunismen på eget bevåg, och inte långt därefter upplöstes väldet och den …   ►

Det är högerextremt att sträva efter ett normalt samhälle

Det har blivit högerextremt att sträva efter ett normalt samhälle. Den som vill ha gränskontroller, hållbar invandring, låga skatter, samt förespråkar lokal kultur betraktas numera som en högerextrem figur. Och det är ju förstås galet och fel. Givetvis är det tvärtom, okontrollerad massinvandring, slöseri och ohämmad acceptans av främmande kulturer är den extrema positionen. Det …   ►

Dumma eller illvilliga, det är frågan?

Jag satt och diskuterade med en vän som skulle åka till New York. Han hade fått åtskilliga varningar om att gå omkring ensam om kvällarna, eller besöka sämre kvarter, på grund av att USA översvämmats av illegala invandrare. Han utbrister mitt i diskussionen: – Kan man inte bara göra om dem till legala invandrare egentligen, …   ►

Att vara motståndare till massmigration är helt okontroversiellt

Att vara motståndare till massmigration samt vilja skicka hem migranter som inte kan försörja sig är helt okontroversiellt, och gör knappt ett utslag på den mittenpolitiska gråskalan. De som förespråkar ett skattefinansierat befolkningsutbyte är de verkliga extremisterna. Och istället för att ägna sig åt saklig debatt så hakar de upp sig på uttryck som ”massmigration”, …   ►

Om integration inte fungerar, är det då någon mening med invandring?

Migrationsdebatten handlar i mångt och mycket om assimilering eller integrering, vilket innebär att invandrare helt eller delvis anpassar sig till den nya kulturen i det nya landet. De tar till sig både språk och sedvänjor. Integrering anses viktigt. Både de som är positiva och negativa till invandring blir upprörda när folk som bott hela sitt …   ►

Begränsad tillväxt i en oändlig värld

Det pratas livligt om tillväxt i ekonomiska diskussioner, ofta med förhoppningen att den ska vara för evigt. Men vi vet ju att det inte stämmer, ibland blir det hack i maskineriet i form av ekonomiska kriser, lågkonjunkturer osv. Däremot har vi inte upplevt ordentliga paradigmskiften under modern tid, där tillväxten kan ändras radikalt, och då …   ►

Syndabocken Reinfeldt

Det är många nu som kallar f.d statsministern Fredrik Reinfeldt för förrädare, och att det var han som ledde Sverige i fördärvet. Underförstått så handlar det om migrationsfrågan, tydligen hände det något under regeringen Reinfeldt som öppnade portarna till massmigrationen som följde några år senare under Stefan Löfvens mandatperiod. Jag flyttade till Stockholm i början …   ►

All fler svenskar vaknar upp till ett land de inte känner igen. Vad hände? Och vilka felaktigheter begicks?

All fler svenskar vaknar upp till ett land de inte känner igen. Man kan anklaga dem för mycket, för att ha sovit bort flera decennier, eller för att ha backat undermåliga politiska partier alltför länge. Men likväl, många vaknar nu, i spåren av kulturkrockar, ökad kriminalitet och våld. Många fel begicks, låt oss göra en …   ►

Hur laga det sönderslagna Sverige?

Vi ser antigen djup klagan eller barnsliga undanflykter. Sällan djärva förslag som kan vända utvecklingen; låt oss göra ett försök. Bidragen för flyktingar (icke medborgare) är tidsbegränsade, de börjar att fasas ut efter 6-12 månader. Migranter och flyktingar ska inte vara en belastning för samhället och skattebetalarna, detta står även fastställt i FN:s flyktingkonvention. Red …   ►

De nationella rörelsernas tilltagande irrelevans

Det är många som anser att Sverigedemokraterna och liknande partier haft rätt hela tiden, sedan 1980-talet och framåt. Ja, det har släpps in för många invandrare och nu har de sammanlagda utmaningarna blivit till ett jättelikt samhällsproblem, både vad gäller kulturkrockar, brottslighet men även eftersatt infrastruktur, vårdplatser, skola, utbildning osv. Men det är få som …   ►

Det stora experimentet

Sedan år 2000 har över 1,5 miljoner migranter anlänt till Sverige. De flesta har kommit som flyktingar eller anhöriginvandrare. Även om få av dem uppfyller FN:s flyktingkrav så har de välkomnats till landet, och inledningsvis försörjts av skattebetalarna, men även under längre tider, eftersom många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett stort antal …   ►