2024 03 27

Att vara motståndare till massmigration är helt okontroversiellt

Att vara motståndare till massmigration samt vilja skicka hem migranter som inte kan försörja sig är helt okontroversiellt, och gör knappt ett utslag på den mittenpolitiska gråskalan. De som förespråkar ett skattefinansierat befolkningsutbyte är de verkliga extremisterna. Och istället för att ägna sig åt saklig debatt så hakar de upp sig på uttryck som ”massmigration”, …   ►