2024 07 08

Vänstern vandrar som en zombie genom Europa

Det finns tänkare som betraktar de bägge världskrigen som en utdragen kamp mot socialismen. Och de skilda fascistiska grupperingarna kan tolkas som en extrem motreaktion. Kampen fortsatte även under det kalla kriget, och den slutade inte med att USA vann, nej, Sovjetunionen avvecklade kommunismen på eget bevåg, och inte långt därefter upplöstes väldet och den …   ►