När dårar styr landet


Jheronimus_Bosch_011
Dårarnas skepp, av Hieronymus Bosch

Det kan hända i de finaste och vackraste länder. Ibland röstar vi fram politiker som är mer inkompetenta än vanligt. Låt oss för enkelhetens skull kalla dem dårar, oavsett politisk färg. Det här handlar inte om vänster eller höger, det här handlar om när alla gör fel. När skeppet seglar vind för våg.

Det är farligt att ha dårar vi makten. De kan göra allvarliga ekonomiska felbedömningar, de kan driva igenom rättsvidriga lagar, de kan fördärva landets relationer med omvärlden, samt missköta det dagliga styret av landet.

När man har dårar vid makten gäller det ha en stark grundlag/konstitution och goda ämbetsmannatraditioner. Det är lite si och så med detta i Sverige, men det finns åtminstone spår kvar av ramverket som ska skydda oss från politikernas dårskap. Låt oss kika på detta ramverk, the last line of defence.

Det är därför vi har lagrådet, jurister som ska granska politikernas lagförslag så att de följer praxis och inte går emot folkrätten och grundlagen.  Häromdagen satte de stopp för regeringens planer på att med legala medel stänga Öresundsbron. Men lagrådets uttalanden är blott vägledande, ej styrande.

Vi skulle så som många andra länder ha en riktig instans, som med laglig rätt kan stoppa regelvidriga lagar. Det brukar kalla för författningsdomstol, vars uppgift är att granska att föreslagna lagar är i enlighet med landets grundlag och rättsliga tradition. Detta är ett led i att stoppa dårarnas framfart.

Att ha en justitiekansler som granskar ämbetsmän och politiker, är också viktigt, men även dennes utlåtanden är blott rekommendationer. Justitiekanslern borde ha makt att dra politiker/ämbetsmän inför rätta, samt avskeda dem. Även detta ett steg på vägen att hindra dårarna.

Öppna primärval inom partierna är också ett sätt att minska antalet dårar. I dagsläget vet vi knappt vilka som står på valsedlarna, och hur de hamnat där. Om vi hade haft valbarhet och transparens hela vägen, då skulle både det folkliga engagemanget och valresultatet med all säkerhet gynnas.

Riksdagens lite märkliga 4%-spärr infördes för att skapa stabilitet, för att hålla dårarna borta från kammaren. Men nu när hela kammaren består av dårar blir det istället en spärr för friska och goda krafter att ta sig in. Avskaffa 4%-spärren. Demokrati är demokrati. Låt alla få komma in. Och det finns ju dessutom redan en inbyggd spärr, och det är antalet röster som krävs för att få in en riksdagsman i kammaren.

Låt oss återkomma till verkligheten. Samtliga partier missbedömde flyktingkrisen, vilket faktiskt är djupt oroande, eftersom vi haft ökande flyktingströmmar de senaste åren, särskilt förra året. Då är frågan – trodde politikerna att antalet asylsökande skulle avta – eller förbli densamma? Var det ingen som trodde att de skulle öka? Det är ju ett realistiskt alternativ, när vi haft ökningar flera år i rad.

Det krävs en stark internrevision inom politiken. Någon har ju uppenbarligen räknat fel, de flesta etablerade partier närmare bestämt. Och då ska den ansvarige ställas till svars. I det här fallet faller skulden både på den nuvarande och den förra regeringen.

Om ett svårkontrollerat fenomen ökar i samhället så kan man inte bara blunda och hoppas att det går över. Det måste alltid finna en plan B. Man vet ju innerst inne att fenomenet kan fortsätta att öka, även om man blundar och håller för öronen. I det här läget stod Sverige handfallet inför flyktingkrisen, med personalbrist hos migrationsverket, polisen och andra myndigheter, samt brist på bostäder, och otillräcklig budget för att hantera så många människor.

Om våra politiker hade noterat förra årets ökning av asylsökande, och haft med i beräkningarna att antalet asylsökande skulle fortsätta att öka i samma takt, då skulle man i god tid kunnat vidta åtgärder. Istället ägnade man sig åt önsketänkande. Och nu vill man i ren panik stänga av broar, inkalla pensionerade poliser och införa undantagslagar.

Folk kommer inte att reagera förrän skatten höjs och statsskulden stiger. Och det kommer att bli ett problem i ett land där skatten redan är högst i världen. Det här är ett resultat av dårar vid makten, och inga spärrar som hindrar dem. Det är dags att damma av spärrarna, och återuppbygga dem.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.