Det nya normala


Det nya normala 1Många längtar tillbaka till tiden innan pandemin, när vi levde friare och enklare liv, men det verkar finnas de som hellre vill inskränka mänskligheten än att öppna upp samhället igen. Och varför inte utnyttja en kris för att skaffa sig mer makt? Det är politikens melodi, många saker vi idag betraktar som självklara infördes i tider av kris och elände.

Momsen och även värnskatten var tillfälliga lösningar, som sedermera permanentades. Och det är bara några små exempel, vad sägs om USA Patriot Act som fullkomligt förändrade det amerikanska rättsväsendet efter terrordådet den 11 september 2001.

Än idag dag så verkar våra politiker nyttja pandemin för att stärka sina befogenheter. Ingen är förvånad, viljan till makt är politikernas grundläggande mål, oavsett om de är demokratiskt valda eller ej.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag