Demografiska förändringar på regional nivå


Demografiska förändringar på regional nivå 1Jag vill slå ett slag för det ambitiösa projektet demografi.nu, som bygger på statistisk från SCB överfört till en lättbegriplig karta.

Här kan man jämföra de senaste decenniernas förändringar samt justera utifrån kön, åldersgrupper, regioner och dessutom görs en prognos 20 år fram i tiden baserat på dagens migrationsnivåer.

Som jag har varit inne på tidigare så brukar en befolkning som sakta hamnar i minoritet ändra beteende och ståndpunkter gällande sin tillvaro, huruvida detta stämmer överens på Sverige återstår att se.

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag