Argentinska politiker konfiskerar utländskt bolag


Argentina nationaliserade nyligen ett spanskt oljebolag. På ren svenska betyder det att den argentinska staten konfiskerar bolagets tillgångar och anläggningar för att nyttja det för egen vinning.

När länder nationaliserar utländska bolags tillgångar brukar det handla om dålig lönsamhet vad gäller råvarutillgångar. Man har tagit ut för lite skatt, eller på annat vis inte kunnat kapitalisera på sina naturresurser.

Ofta har det nationaliserande landet inte egen kunskap eller kapacitet att utvinna resurserna, därför tvingas man söka hjälp utifrån, när man sedan ser de utländska bolagens vinster ångrar man sig och konfiskerar dess tillgångar. Ett annat land som under modern tid nationaliserat oljebolag är exempelvis Venezuela.

Och då far tankarna osökt till socialism och kommunism, som ger ett slags ideologiskt mandat att kapa åt sig företag och fabriker. Ty den marxistiska ideologin menar att arbetarna ska revoltera, omkullkasta staten, samt beslagta alla produktionsmedel och utnyttja dem för egen vinning. Detta undantagstillstånd kallas för proletariatets diktatur, och följs därefter av den kommunistiska samhällsomvandlingen, som Marx inte närmare beskriver.

Ett perfekt vapen för makthungriga vänsterpolitiker med andra ord. Det är ju sällan folket själva tar fabriker i beslag, folket representeras ju allt som oftast av politiker.

Det hela säger en hel del om Argentina, att landet har en bristande politisk och ekonomisk struktur, att man inte kan utnyttja sina egna naturtillgångar, och att man inte räds att göra bort sig på den internationella arenan. I Latinamerika finns det en populär sport som heter ”köra landet i botten”, och spelarna har precis kommit in på plan till andra halvlek. Jag tror det blir en riktigt trist match.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.