Om lagar som saknar folklig förankring


Om lagar som saknar folklig förankring 1Det är dags att fundera lite på den nya könstillhörighetslagen som är minst sagt kontroversiell, då det kommer att bli lättare för minderåriga att genomföra könskorrigerande operationer. Eller att transkvinnor ska tillåtas in i fordom kvinnliga rum. Hela området är komplicerat, eftersom det i egentligen mening inte går att byta kön, äggstockar och testiklar kan inte adderas, bara tas bort. Och könsorganen efter operationen fungerar sällan som de ska, utan fyller mest en kosmetisk funktion, om ens det. Vi behöver inte gå in på detaljer, den som har lite fantasi alternativt uppdaterar sig i ämnet inser vilka problem det här kan leda till.

Jag vill återvända till själva lagen, som ska klubbas igenom av Riksdagen i dagarna. Det verkar som att få personer står bakom den, inte ens moderaternas medlemmar är särskilt eniga. Och till råga på allt så är det här knappast en moderat kärnfråga som vilar på den liberal-konservativa plattform varpå partiet positionerat sig. Det kommer lite som en överraskning.

Därutöver så har vi haft få eller inga diskussioner om lagen under valrörelsen. Om något viktigt ska klubbas igenom så måste man ta upp frågan med väljarna, och baka in det i den långsiktiga strategin eller som ett vallöfte.

Nu står vi alltså med en lag, som inte folket röstat för, och som medlemmarna är tveksamma till. Och, javisst, det finns förmodligen högre makter som vill driva igenom den. Jag är medveten om det, men vi kan lämna det därhän, då det nämnts tidigare.

Men vi måste notera hur odemokratiskt förfarandet kring könstillhörighetslagen är.

Det finns inte ett uns av demokrati i detta. Att folket röstat fram några partier till makten under fyra år innebär inte att partierna får göra vad de vill under den här perioden. Att folkvalda hittar på en egen agenda under mandatperioden är inte förenligt med demokratiska traditioner. Det liknar mer despotism eller diktatur. Riksdagens och regeringens arbete måste alltid vara förankrat hos folket, antingen ideologiskt eller via information under valrörelsen.

Som ett exempel, det är inte förvånande att ett högerparti sänker skatterna, det är helt i enlighet med deras ideologi, löften och partiprogram. Om de däremot vill höja skatten, då måste de skaffa sig väljarnas och medlemmarnas stöd, då de går emot sina egna idéer. Det kan handla om någon kris, tillfälliga ekonomiska problem etc, och fotfolket kanske till och med har överseende, men åtgärden måste kommuniceras. Detsamma gäller för en ytterst märklig könstillhörighetslag som inte ens är etablerad av den medicinska expertisen. Vi kan inte ha ett samhälle där politiker kör en egen agenda utan förankring hos väljarna. Det är allvarligt, mycket mer allvarligt än många tror. Dagens diktaturfasoner kommer inte utifrån, från hotfulla grupper med despotisk agenda, utan det kommer inifrån.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.