Är M de ”rikas” parti och S de ”fattigas”? 6 frågor granskas.


Vilka åsikter serveras på partiernas webbsidor? Är moderaterna de ”rikas” parti och socialdemokraterna de ”fattigas”?

Jag kommer att lyfta fram ett antal politiska frågor, och visa några kortfattade lösningar från både vänster och höger. Uppgifterna är tagna från: socialdemokraterna.se & moderat.se.

Arbetslösheten
En stor del av den arbetsföra befolkningen står idag utan arbete. Sysselsättningen är ett stort samhällsproblem.

 • Socialdemokraterna vill anställa fler inom stat, landsting och kommun. AMS-utbildningar, kurser, praktikplatser etc. De menar dessutom att konjunkturen har vänt.
 • Moderaterna vill sänka arbetsgivaravgifterna, förenkla regelverket för företagare, och trappa ner A-kassan.

Brottslighet
Fler värdetransportrån, ökad ungdomsbrottslighet, problem med att klara upp vardagsbrott etc. Många menar att samhället håller på att bli råare. Brottslighet är och förblir ett stort problem.

 • Socialdemokraterna vill ha fler poliser, förebyggande verksamhet, dvs bra skola, goda fritidsverksamheter, ett rikt föreningsliv
 • Moderaterna vill ha fler poliser och stramare kriminalvård. Brottsbekämpning anses vara en av statens primära uppgifter.

Skolan
Det klagas på sönderklottrade böcker, elever med dåliga kunskaper, omotiverade lärare etc.

 • Socialdemokraterna menar att alla elever ska ha rätt att få en individuell utvecklingsplan. Fler lärare. Samlat kvalitetsprogram för skolan.
 • Moderaterna vill ha individuellt anpassade lösningar. De nationella kunskapsmålen ska förtydligas och preciseras. Ökat självstyre för skolor ska öka personalens motivation. Fler lärare, och bättre lön för lärare.

Vården
Vårdköer, nedskärningar etc har medfört sämre sjukvård.

 • Socialdemokraterna har infört nationell vårdgaranti, som innebär att ingen ska vänta mer än tre månader på behandling. De lyfter också fram förebyggande åtgärder för ökad folkhälsa.
 • Moderaterna föreslår en hälsoförsäkring som gäller alla oavsett betalningsförmåga eller hälsotillstånd. De vill också privatisera, vilket skulle öka personalens engagemang, och höja kvaliteten och minska byråkratin.

Skatt
Sverige har ett av världens största skattetryck, vilket medför att folk har svårt att spara pengar eller göra större investeringar utan att ta lån. Det samma gäller för företagen.

 • Socialdemokraterna vill inte sänka skatten. Främsta motivet är att pengarna behövs för att skapa trygghet, bl a kommer antalet äldre att öka, vilket medför ökade kostnader.
 • Moderaterna vill på sikt sänka skatten märkbart. De menar att skattesystemet driver betydande mängder kapital ut ur landet samtidigt som det dämpar företagandet.

Invandrare/flyktingar
Vissa menar att folk som flyttar till Sverige är en tillgång, medan andra menar att det är ett hot. Debatten har tonats ner under senare år, men lyfts fram då och då.

 • Socialdemokraterna pratar mest om integration av befintliga flyktingar/invandrare, därför antar jag att dagens politik står fast, att ta emot flyktingar.
 • Moderaterna vill fortsätta att ta emot flyktingar, de vill också ta emot fler vanliga invandrare som inte är på flykt.

Hur står sig den gamla tesen om att sossarna hjälper de ”fattiga” och moderaterna de ”rika”? Att döma av partiernas förslag, så kan vi konstatera att sossarnas skattemodell inte gynnar de ”rika”, men den gynnar å andra sidan inte de ”fattiga” heller. Moderaterna vill skära i A-kassan, vilket skulle drabba de ”fattiga”, eller måhända motivera arbetslösa i sitt sökande så att de faktiskt blir anställda snabbare? Moderaterna vill ta bort förmögenhetsskatten, vilket gynnar de förmögna. Å andra sidan placeras överskottskapital allt som oftast i aktier, fonder o dyl, vilket skulle gynna företagen och få dem att nyanställa, detta gynnar svagare grupper i samhället.

Bägge lägren vurmar för skola, vård och arbetsmarknad. Bägge partierna är tydliga med att ALLA ska ha tillgång till samhällets tjänster oavsett storlek på plånboken.

En viktig skillnad mellan socialdemokrater och moderater är hur de ska stimulera till fler jobb. Ska villkoren för näringslivet förenklas, så företagen får möjlighet att anställa fler – eller ska vi anställa fler inom offentlig sektor, ordna fler kurser och praktikplatser, och vänta på bättre konjunktur?

Det visar sig vara en myt att blott socialdemokrater vill anställa fler inom offentlig sektor; moderaterna vill ha fler lärare och dessutom höja deras lön, plus fler poliser. Många blir säkert också förvånade över moderaternas förslag att ta emot fler invandrare.

Jag anser INTE att tjatet om skatter är den viktigaste frågan; bägge partierna försvarar ett högt skattetryck, det handlar snarare om hur skattepengarna ska användas, och vad som ska beskattas.

Varken vänstern eller högern vill privatisera vård och skola helt och hållet. Framförallt handlar det om vilken byråkratisk modell som ska gälla, självstyre styrt av regelverk eller centralstyrning.

Slutligen, glöm inte att ALL politik syftar till att få oss vanliga medborgare att agera på ett speciellt sätt.

Om du, jag och alla andra engagerar oss i våra jobb, anstränger oss att hitta ett nytt när vi är arbetslösa, inte sjukskriver oss för att få en extra sovmorgon, anstränger oss i skolan, inte begår brott, hjälper våra nära och kära, uppfostrar våra barn med kärlek och engagerar oss i vår närmiljö – då behöver vi inte politikernas löften – då kommer samhället att blomstra utan politikernas idéer och visioner.

Den civila sfären behöver stärkas, blott vi själva kan agera för att styra våra liv i rätt riktning. Vi litar alldeles för mycket på den politiska sfären, kanske är vår tillit överdriven?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag