2006 03 12

Är M de ”rikas” parti och S de ”fattigas”? 6 frågor granskas.

Vilka åsikter serveras på partiernas webbsidor? Är moderaterna de ”rikas” parti och socialdemokraterna de ”fattigas”? Jag kommer att lyfta fram ett antal politiska frågor, och visa några kortfattade lösningar från både vänster och höger. Uppgifterna är tagna från: socialdemokraterna.se & moderat.se. Arbetslösheten En stor del av den arbetsföra befolkningen står idag utan arbete. Sysselsättningen är …   ►