Varför kommer så många flyktingar till Sverige?


Det pågår en massa olika diskussioner på sociala medier, bloggar och traditionella medier om flyktingkrisens orsaker. Jag postar en snabb sammanfattning för de som inte orkar följa allt som skrivs.

Kriget i Syrien

Den vanligaste förklaringen till flyktingkrisen är kriget i Syrien. Men alltfler ifrågasätter den här förklaringen då den största ökningen av flyktingar kommer från Afghanistan. Och där pågår inte något krig. Dessutom är det ju nästan alltid oroligt i Mellanöstern, att ett krig skulle ha orsakat den enorma flyktingkrisen är inte helt logiskt.

Asylsök förra veckan, enl svenska Migrationsverket
Asylsökande förra veckan, enl svenska Migrationsverket

Islamismen

Många sekulära muslimer och kristna orkar inte längre. De är rädda för islamismen och utvecklingen i Mellanöstern. De ger helt enkelt upp, och lägger alla pengar de har på en enkelbiljett till Europa.

Nu är visserligen islamismen inget nytt fenomen, och den här teorin förklarar egentligen inte ökningen av flyktingar från Afghanistan, där det funnits islamister länge.

EU:s yttre gränser

EU-länder med yttre gränser har släppt igenom många flyktingar utan att kontrollera eller registrera dem. Egentligen ska flyktingarna söka asyl i det första landet de anlöper, om de inte har släkt el. dyl i andra EU-länder. Men den här asylstrukturen verkar ha kollapsat. Vi kan inte heller förvänta oss att länder som Ungern och Grekland ska ta ansvar för hela EU:s flyktinglogistik.

Många flyktingar korsar dessutom gränsen olovligt. När de väl är inne i Schengen-området kan de åka vart de vill inom EU. En del menar att det är EU:s struktur som till viss del skapat krisen, då frestelsen blir för stor helt enkelt. Om man bara lyckas ta sig förbi den yttre gränsens så kan man åka vart man vill, och söka asyl rika länder som Tyskland, Sverige etc. I praktiken gränsar alltså Sverige mot Turkiet – det finns inget däremellan.

Nyligen har Ungern förstärkt sin gräns så att flyktingarna svårligen kan ta sig in olovligt, flera andra länder är på gång med detta också. Läget vid EU:s yttre gräns i Grekland är fortfarande kaotiskt, flyktingarna tar sig över med båtar med risk för sina liv.

Den svenska migrationspolitiken

Det är ingen hemlighet att många flyktingar har en ganska skev bild av Sverige. Jag har själv stött på gästarbetare utomlands som hävdar å det bestämdaste att man får pengar i Sverige. Sverige anses vara ett mycket rikt land med goda socialförsäkringar, och möjligheter till försörjning och utbildning.

Dessutom vet flyktingarna att Sverige tar emot många flyktingar. Detta borde vara ett av huvudskälen till att de väljer Sverige före många andra länder. Tyskland har också fört en liknande politik och lovat att ta emot så många som möjligt, följdaktligen är det också många som åker dit.

Om det nu är så att Sverige har problem med de enorma flyktingströmmarna har man till viss del sig själv att skylla. Om man utger sig för att ta emot alla, då kommer också alla förr eller senare att komma. Man bör vara beredd på att skapa infrastruktur för alla dessa människor, bostäder, skolor, arbetstillfällen etc. Sveriges befolkningsökning just nu påminner mer om Bangladesh än Europa. Detta kommer givetvis att tära på statsfinanserna.

Total_sök
Totalt anta asylsökande 2012-2015 enl svenska Migrationsverket.

Vi ser också att flyktingströmmarna visserligen ökat kraftigt i år, MEN notera att de också följer en trend av ökningar från år till år. Det var inte ett plötsligt fenomen som dök upp. Enligt statistiken ovan så kan man dra slutsatsen att flyktingströmmarna 2015 skulle öka dramatiskt. Vi ser redan drastiska ökningar från 2012-2013-2014.

Globaliseringen

Det finns också de som skyller på globaliseringen, att det är enklare att resa, man kan snabbt ta sig från det ena landet till det andra. Sociala medier gör att folk är uppdaterade med vad som händer i andra länder. Flyktingarna känner till de olika EU-ländernas flyktingpolitik, och kan optimera sitt val. Världen har blivit mindre, och den mentala blockeringen mot att flytta och rycka upp sina rötter släpper allt mer.

*

Statistik från Migrationsverket webbplats.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag