Kommunismen – ingen arbetarrörelse


Kommunisternas stora ledare var inga arbetare, de flesta av dem var välutbildade och kom från välbärgade hem. Stalin var den ende som hade någon form av arbetarbakgrund. Tyvärr värnade han inte om sina gelikar, ty han blev den störste massmördaren av dem alla. Man kan fråga sig hur människor med ringa erfarenhet av fattigdom och analfabetism kunde göra sig själva till just dessa gruppers förespråkare? Deras hjärta blödde måhända för de svaga? Gav de upp allt och offrade sig för den goda saken? Eller kan det vara så illa ställt att de utnyttjade fattigdomen för egna syften?

Nedan följer en kortfattad lista över revolutionärerna och deras bakgrund:

  • Vladimir Lenin (Uljanov); fadern var provinsinspektör inom skolväsendet, Lenin utbildade sig till jurist.
  • Josef Stalin (Dzjugasjvili) var son till en fattig skomakare. Genom stipendier fick han möjlighet att studera till präst, han fullföljde inte utbildningen.
  • Mao Zedong kom från en välbärgad bondefamilj, studerade militärhistoria och statskunskap på universitet i Beijing. Flera av hans lärare tillhörde dåtidens intellektuella elit.
  • Pol Pot (Saloth Sar), kom från en medelklassfamilj och studerade radioteknik i Paris.
  • Ho Chi Minh (Nguyen Sinh Cung), kom från en tjänstemannafamilj, fadern var skolad konfucianist. Ho Chi Minh studerade på gymnasium, och arbetade bl a som foto-retuschör, diskare och kock; han var lärling hos den franska mästerkocken Auguste Escoffier.
  • Fidel Castro kom från en förmögen jordägande familj. Castro avlade juristexamen på rekordtid, 2,5 år.
  • Che (Ernesto) Guevara kom från en välbärgad familj med rötter i aristokratin, han utbildade sig till läkare.
  • Karl Marx kom från en intellektuell välbärgad familj, han studerade juridik, historia, filosofi och avlade doktorsexamen.

Kommunismen anses vara arbetarnas väg till makten. I realiteten handlar det om ett maktskifte i överklassen. Arbetarna utnyttjas av rivaliserande grupperingar inom etablissemanget, de används som verktyg för att maktskiftet ska fullbordas. När den nya aristokratin är på plats kastar de ut några köttben åt folket, själva lever de i rikedom, precis som sina företrädare. Kanske är det makten som korrumperar; måhända har den nya adeln planerat allt från första början, vi lär aldrig få veta sanningen. Historien visar att kommunism och socialism är en effektiv strategi för den som vill bli kalif istället för kalifen.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag