Kan EU reformeras till det bättre?


europe-after-crisis2
Vad händer om EU upplöses?

Storbritanniens Cameron har lovat ett val om utträde ur EU senast 2017, kanske tidigare. Om inte unionen kan reformeras innan dess till det bättre. Samtidigt upplever vi EU-relaterade kriser i Grekland, Spanien, Portugal etc. Projektet befinner sig i en avgörande fas.

Har EU gått för snabbt fram? Hinner vi inte med? Och vart är vi egentligen på väg? Högst relevanta frågor som få personer kan svara på. Här tänkte jag ge några snabba punkter på vad jag anser vara en bra väg framåt gällande samarbete i Europa.

Olikheter är Europas styrka

Europas olikheter är dess styrka, att centralbyråkratisera hela kontinenten är ingen bra idé, och det kommer bara att leda till elände och problem. Därför ska vi inte ha en union utan en konfederation, dvs fria stater som samarbetar, men besluten tas i de nationella parlamenten. Länderna är fria att ingå olika avtal sinsemellan, och samordningen handleds av ett europeiskt råd, bestående av EU-ministrar från varje land. Upplös parlamentet, kommissionen och alla andra sammanslutningar på EU-nivå. Det behövs inga fler instanser än rådet, och är det någon som vill prata direkt med Europa så pratar man med rådspresidenten, vars uppgift är att rapportera tillbaka till rådet, som i sin tur rapporterar tillbaka till respektive land.

Den gemensamma valutan

Vad ska man göra med Euron? Europa är ingen perfekt valutazon, Tysklands och Österrikes ekonomi har inte så mycket gemensamt med Portugals och Greklands. Det kommer att uppstå glapp, friktion och obalanser hur vi än bär oss åt. Därför bör en avvecklingsplan utarbetas, där de länder som hamnar i ekonomisk kris kan avveckla valutan och återgå till nationella valutor. Om några länder vill ha samma valuta så bör man inte lägga hinder i vägen, men de bör ha liknande ekonomi, finanspolitik, skattesystem etc, för att det ska vara hållbart på längre sikt. Och helst ska de ha en gemensam centralbank, vilket egentligen motsäger idén om en konfederation. Den gemensamma valutan är ingen bra idé hur man än vänder och vrider på det, den har egentligen ingen bärande funktion eller nytta.

Vad ska Europa samarbeta om?

Det borde vara uppenbart att kontinenten kan samarbeta om handel, förenkla regelverk etc. Tullunionen är ett bra steg. Fri rörlighet av kapital, varor, tjänster och människor är själva kärnan. Ibland ifrågasätts den fria rörligheten av människor, då många tänker på tiggare och suspekta hantverkare från öst. Här handlar det snarare om att systemet inte är intrimmat. Att flytta inom Europa för att ägna sig åt olaglig verksamhet är ingen självklarhet. Och ja, att försörja sig på tiggeri är inte lagligt om man inte betalar skatt, moms etc, som alla andra företagare måste göra. Den fria rörligheten är bra, men systemet bör finjusteras, vilket dagens EU-politiker inte verkar vara så intresserade av, då de är upptagna med att släcka större bränder.

Det är dags att slå igen paragraffabriken i Bryssel och återbörda makten till medlemsländerna, bara genom en konfederation kan vi utveckla Europa och samtidigt bibehålla medlemsländernas särart, demokrati och oavhängighet.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag