Vilka länder dominerar EU-parlamentet efter Brexit?


Europaparlamentet tilldelas allt mer makt, även om medlemmarna inte kan föreslå lagar, så utgör de en enorm lagstiftningsfabrik som övertrumfar de lokala parlamenten. Kommissionen kommer med idéerna till lagarna, som sedan EU-parlamentet röstar igenom. Men vilka länder dominerar parlamentet efter Brexit? Jag har skrivit om fördelningen av platser tidigare, och här kommer en jämförelse, före och efter.

Vilka länder dominerar EU-parlamentet efter Brexit? 1

Vi ser att 50 platser försvann, och några av de brittiska platserna fördelades bland andra medlemsländer. Tyskland är fortfarande det land som har flest röster, även om de inte blev tilldelade några extra efter brexit. Och den germanska intressesfären (om vi lägger till de Skandinaviska länderna, samt Holland och Österrike) har totalt 179 röster. De latinska länderna i väst har totalt 235 röster. Medan det centraleuropeiska blocket har 108. Och de ortodoxa länderna har 77.

Vi kan se en större latinsk dominans, på bekostnad av de germanska/anglosaxiska sfären, även om Tyskland fortfarande har enskilt flest röster. Dessa kulturella aspekter kommer förmodligen att påverka EU projektet i framtiden. Vi kan också tänka oss en allians mellan det mer konservativa centraleuropeiska- samt ortodoxa blocket, och exempelvis Italien. Då får vi en ny maktfaktor som också kan påverka riktningen. Det EU vi har idag skiljer sig i väsentliga delar från det vi hade igår.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag