Ännu en åtgärd, ännu en restriktion, ännu ett ingrepp


Ännu en åtgärd, ännu en restriktion, ännu ett ingrepp 1Det finns en inneboende kraft i repressiva system att bli ännu mer repressiva; och det handlar inte om magi, utan om naturlig utveckling.

Låt oss säga att vi har infört något slags kontrollsystem i ett land, där medborgarna förväntas att visa ett intyg under sina vardagliga göromål.

Ett antal personer anlitas för att genomföra kontrollerna.

Snart kommer de tillbaka och klagar på att folk inte tar dem på allvar, många vägrar visa intyg och ignorerar dem.

Kontrollpersonalen kläs i enhetliga plagg för att särskilja sig från andra medborgare. Uniformen ger dessutom auktoritet. Och de fortsätter med sina kontroller längs gator och torg, stärkta av de nya attributen.

Flertalet medborgare är snälla och lydiga, och de visar sina intyg utan att klaga. Men några känner sig illa till mods med utvecklingen, och börjar ifrågasätta kontrollerna, vissa förolämpar personalen.

Kontrollanterna klagar igen inför sina överordnade, deras arbetsmiljö är svår, och de utsätts för svordomar och hot.

Lagstiftarna inser att det här är ett dilemma, och gör det de är bäst på, nämligen att stifta lagar.

Snart kommer det nya direktiv, att man inte får hota eller ens förolämpa tjänstemännen. Och för att kunna lagföra trotsiga medborgare så måste alla ha med sig både intyg och identitetskort när de lämnar sina hem.

Kontrollanterna går ånyo ut på stan, stärkta i sina förhoppningar om att deras arbete är viktigt, och att de nya lagarna kommer att göra livet lättare för dem.

Och visst, antalet svordomar minskar, men många ägnar sig istället åt civil olydnad, de tar fram sina papper väldigt långsamt, letar länge och väl i fickor och väskor, så att andra medborgare kan passera förbi. Kontrollanternas arbete blir svårare.

Några få fortsätter att svära, förolämpa och vägrar att visa vare sig intyg eller id-kort.

Efter ännu ett varv hos lagstiftarna så beslutas det om att kontrollanterna ska eskorteras av polis, som kan bötfälla eller arrestera trilskande personer. Det blir också lag på att medborgarna ska ha sina intyg synliga, i ett band runt halsen, så att kontrollerna ska kunna genomföras utan risk för maskningsåtgärder. Man får inte längre lämna sitt hem utan dessa handlingar väl synliga hängandes på bröstet …

osv osv.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag