2021 12 03

Ännu en åtgärd, ännu en restriktion, ännu ett ingrepp

Det finns en inneboende kraft i repressiva system att bli ännu mer repressiva; och det handlar inte om magi, utan om naturlig utveckling. Låt oss säga att vi har infört något slags kontrollsystem i ett land, där medborgarna förväntas att visa ett intyg under sina vardagliga göromål. Ett antal personer anlitas för att genomföra kontrollerna. …   ►