Den stora godhetstävlingen


Den stora godhetstävlingen 1När vi tittar på privata utbildningar och kurser utomlands så hittar vi allt oftare rabatter för kvinnor, minoriteter samt sexuella läggningar. Den här typen av nivellering förekommer inom många områden i samhället, där vissa grupper ges fördelar utifrån kroppsliga attribut.

Varför ser det då ut så här? Det kan ju mycket väl finnas välbärgade och socialt framgångsrika kvinnor och minoriteter? Ändå ges rabatter med hänvisning till personliga attribut såsom kön, läggning och etnicitet. Varför?

Vill man uppmuntra vissa grupper att välja en utbildning som är överrepresenterade av andra grupper? Då kanske det inte räcker med en rabatt, för att få folk att helt ändra tankebanor och karriärmål. Vi vet att studenter väljer bort vissa utbildningar, även om de är gratis, utifrån personliga intressen och preferenser.

Eller handlar det om statistik kontra ekonomi, man utgår ifrån att de flesta kvinnor och minoriteter har en sämre ekonomi? Lite spill får man räkna med, några rika kvinnor och minoriteter får fördelarna utan att behöva dem. I Storbritannien har vi exempelvis en hyfsat välbärgad asiatisk minoritet, de behöver knappast några allmosor för att kunna studera.

Det kan också handla om att signalera godhet. Genom att erbjuda den här typen av rabatter så uppfattas företaget som rättvist, och det kan ge fördelar vad gäller marknadsföring, relationer med aktieägare och investerare. I det här fallet handlar det alltså inte om rabatten i sig, utan om hur det uppfattas av omgivningen.

En variant hade varit att enbart ge rabatter till personer med låga inkomster. Då hade man kunnat hjälpa duktiga studenter med skral ekonomi, utan att slösa och ge bort rabatter till folk som inte behöver.

Fast det hade förstås inte gett samma effekt; i dagsläget framstår det som mycket viktigt att projicera en välvillig inställning utifrån just kön, läggning och etnicitet.

Under andra tider och sammanhang skulle samma beteende kunna ha uppfattats som djupt nedvärderande och överlägset. Att man klappar vissa grupper på huvudet. Och utifrån deras kroppsliga attribut dömer dem på förhand. De behöver extra hjälp, inte för att de saknar pengar, utan för att de är kvinnor, utlänningar osv.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag