Tyskland lämnar Schengen


Ungrarna fick bära hundhuvudet under sommaren som EU:s högst ovilliga gränsvakter. Det var lite osäkert huruvida flyktingarna skulle släppas igenom eller ej, helt i linje med EU:s luddiga riktlinjer vad gäller flyktingpolitiken. Nu när ungrarna förra veckan släppte igenom alla, ja, då blev ju Tyskarna mer eller mindre tvingade att stänga gränserna.

EU lyckades inte hålla sina yttre gränser, sägs det från tyskt håll. Men EU:s gränsländer fick väldigt mycket medial kritik när de hejdade migranterna, trots att det ursprungligen var deras uppgift. Trycket blev för stort.

Inget land kan ta emot all världens flyktingar, oavsett hur mycket man öppnar sina hjärtan. Och det har ungrare och greker redan listat ut, ty de har på nära håll sett strömmarna, och de har dessutom fått tillbaka alla flyktingar som inte tagits emot i Tyskland, Sverige etc. Det finns en risk att Central- och Östeuropa förvandlas till ett gigantisk flyktingläger. Det lär byggas en och annan mur framöver.

Tyskland har alltså lämnat Schengenavtalet – tillfälligt sägs det – vilket är ett ganska så allvarlig brytning med EU:s ambitioner. Ska unionen förvandlas till el slags á la cart-restaurang, där man kan beställa vad man vill; eller gäller det bara de rika länderna?

Många trodde att Greklands valutakris skulle knäcka unionen, men det kanske blir flyktingströmmarna som knäcker den. Tyskland har idag taget ett steg bort.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag