Tandlöst EU jagar Ungern


Är det något som ungrarna är eniga om så är det att de vill ha en låg asylinvandring. Och beslutet är ett resultat av flera olika val, medborgarna har fått säga sitt. Vad man än tycker om saken, så är den framtagen i god demokratisk anda. I Bryssel är man emellertid inte så förtjusta. Ungrarna fick en varning av EU-parlamentet igår, de hotar med utredningar gällande demokratifrågor och korruption i landet.

Lite lustigt kan tyckas, ty EU-byråkraterna är ju inte själva kända för demokrati och transparens, och det rinner en hel del pengar igenom systemet, till mängder av projekt vars nytta och förtjänst man kan tvista om. Ungern torde vara ett välskött och välordnat land i jämförelse. Och Viktor Orban är givetvis korrupt, på samma sätt som alla andra europeiska politiker är korrupta. Vi behöver varken svart- eller skönmåla.

Attacken på det kaxiga centraleuropeiska landet förefaller tandlöst. Många ser Orban som en hjälte, ty han var en av de få politikerna som tidigt insåg migrationskrisens omfattning, och snabbt byggde stängsel mot den serbiska gränsen, och mildrade på så sätt migrationsvågen mot Europa. Han har också hela tiden följt sin linje och övertygelse, med folket bakom sig, och inte låtit sig manipuleras av de övriga politikerna i EU. Han är en god talare, han är bildad, och talar på ett sätt som går hem i både stugor och herrgårdar.

Ska EU rösta för att utesluta ungrarna ur beslutsprocesserna så krävs det att alla andra länder röstar för. Det blir emellertid svårt, då Ungern numera har flera vänner, vars regeringar delar deras uppfattning i migrationsfrågan. Till det migrationskritiska blocket hör idag Polen, Tjeckien, Slovakien, Italien, Österrike. Och missnöjet växer även i de andra länderna.

Det är märkligt att EU inte ser sitt gigantiska misslyckande. Migrationsprojektet gick åt skogen. Det fungerade dåligt. Folket är upprört. Lyssna och lär.

Asylpolitiken är som vilken annan politisk fråga. Den har ingen särskild dignitet. Vård och omsorg är tillika viktiga politiska frågor, ty det handlar om liv. Även skolfrågor är viktiga, ty det inbegriper folk som passar våra barn om dagarna. Alla politiska frågor är viktiga. Minst viktigt – ur ett medborgerligt perspektiv – är kanske att ta hand om andra länders medborgare.

Och jag är djupt medveten om hur infekterad den här frågan är. Det är klart att vi även i framtiden ska ha invandring, självklart, men det behöver utformas på annat sätt. Även Ungern har invandring, och man ser folk av alla kulörer i Budapest. Och det är ett av få länder där det inte krävs beväpnade vakter vid synagogorna.

Debatten är inte svartvit, den är inte på dagisnivå, debatten förs av vuxna människor, och vi bör göra vårt yttersta för att lösa problemen. Och inte börja anklaga varandra för det ena eller det andra.

Åter till Orban, som ju snarare har stärkts av hoten om utfrysning. Nu kommer de andra länderna att tvingas välja, ska de följa Orban, eller ska de följa de andra vars politik är dokumenterat misslyckad. Det borde vara ett lätt val, men positionerna är låsta, och man vågar inte byta fot. I dagsläget har Orban en majoritet mot sig.

Gårdagens omröstningar utgjorde ett viktigt kapitel i sagan om EU:s nedgång och fall, dels röstade man för väldigt starka regleringar av Internet, och dels hotade man ett demokratiskt medlemsland på oklar grund.

Väljarna kommer inte att vara nådiga i nästa EU-parlamentsval.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.