Slut på global uppvärmning?


Så, äntligen avslöjas det många redan vet, att den globala uppvärmningen slutade för ca 16 år sedan.

Siffrorna visar att från början av 1997 fram till augusti 2012 fanns det ingen märkbar ökning av sammanlagda globala temperaturen.

Detta innebär att den här pausen i den globala uppvärmningen nu har varat i ungefär samma tid som den föregående perioden när temperaturen ökade, från 1980 till 1996.

Snart kanske temperaturen börjar öka igen, jämnar ut sig, och går tillbaka till samma nivå igen efter 30 år.

En vågformad kurva?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag