Slöseri eller brott?


Slöseri eller brott? 1Det har skrivits åtskilliga artiklar och böcker om slöseriet i Sverige. Det handlar om att politiker använder skattepengar till mängder av onödiga projekt, allt från tomma idrottsanläggningar, temaparker, märklig konst osv. Även viktiga projekt tenderar att bli alltför dyra och utdragna. Det går troll i verksamheten, det mesta som politikerna tar i fördyras och försenas. Och jag överdriver inte, det här är ett fundamentalt samhällsproblem.

Handlar det om slöseri? Är det inkompetens, dålig planering eller alltför naiv inställning? Har politikerna så ofta otur när de gör något?

Eller handlar det om brottslighet? Stöld och bedrägeri gentemot skattebetalarna? Pengar som skulle kunna ha gått till vård, omsorg, pensioner, rättsväsendet, till skolan och bidra till en bättre start i livet för våra barn?

Men nej, nu gick pengarna till en ny logga, eller en ny satsning för att sätta kommunen på kartan, något mångfaldsprojekt, rättvisecertifiering, eller helt enkelt en extra nolla på räkningen, bara för att kommunal och statlig upphandling är byråkratiskt och ineffektivt.

En ständigt ström av naiva politiker och naiva beslut? Vilken otur de hade?

Eller grov brottslighet, oaktsamhet och bedrägeri i miljardklassen?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag