Bör alla ha rösträtt?


Bör alla ha rösträtt? 1Pöbelvälde kallas det degenererade styrelseskick när demokratin gått överstyr och majoriteten kan rösta om att plåga minoriteten, genom att stjäla deras skattepengar, ge dem sämre rättigheter eller bidra till ytterligare orättvisor.

Vi måste inse att även om vi håller våra demokratiska system högt, så bör majoriteten inte kunna göra vad den vill. Våld och stöld blir inte rätt, inte ens om man röstar om saken i god demokratisk ordning. Därom är de flesta eniga.

Hur förhindrar man då pöbelväldets tillblivelse och utveckling? Ja, det är en lång och snårig frågeställning som förorsakat djupa pannveck hos mången ihärdig demokrat.

Det klassiska svaret är att begränsa den styrande majoritetens möjligheter. Samt kontrollera deras maktutövande genom olika instanser. Framförallt är det grundlagen som styr makthavarna, här står svart på vitt vad de kan göra och inte göra. Och en författningsdomstol kontrollerar deras gärning.

Frid och fröjd i så fall. Vår demokrati kan fortsätta och verka. Inga problem i sikte således.

Problemet är att majoriteten kan ändra även i grundlagen, ofta till sin fördel, och de gör det ganska ofta. Samt att Sverige – hör och häpna – inte har en författningsdomstol, som kontrollerar vad som händer.

Jag skulle egentligen kunna sluta här, och låta var och en resonera sig fram till en annan lösning på problemet, men jag går vidare. Min pedagogiska gärning har förmodligen gått mig åt huvudet. Och nu ska vi gå till botten med demokratifrågan.

Den lösning som står till buds, förutom grundlagar och författningar är att begränsa valdeltagandet.

Varje dag så röstar våra folkvalda om andras pengar, dvs skattepengar som du och jag betalat in. Men notera att även bidragstagare och de som lever på statliga medel, även de har rätt att rösta och göra sin röst hörd.

Det innebär att de som inte bidrar med skatt faktiskt kan besluta om vad dessa pengar ska användas till. De kan till exempel rösta om att mer pengar ska gå till bidrag, stöd och statliga subventioner. De kan rösta till sig andras pengar, så att de hamnar i egen ficka.

Och då är vi återigen tillbaka i pöbelväldet. Majoriteten ska INTE kunna utnyttja minoriteten, vare sig stjäla deras pengar eller skada dem. Därför är lösningen på problemet att enbart de som är nettoskattebetalare ska få rösta i valen, eller att vi minimerar (avskaffar) de som lever av skattemedel.

Medborgarna beskattar sig själva. Låter det som en vild och anarkistisk fras? Nej, det är faktiskt en gammal tradition i Sverige, ett land som haft folkliga församlingar sedan hedenhös. Adel, präster, borgare och bönder, hattar och mössor osv. Envälde har aldrig varit en svensk paradgren.

Endast de som bidrar och är delaktiga i samhället har rätt att rösta. Annars är vi strax tillbaka i pöbelväldet, och nästa gång är det dina pengar eller ditt liv som ska dryftas i kammaren.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag