Skatt är priset vi får betala för ett civiliserat samhälle


Skatt är priset vi får betala för ett civiliserat samhälle 1

Sverige skulle förmodligen utgöra ett slags bevis på att skatt inte är priset vi får betala för ett civiliserat samhälle. Då åratal av skattehöjningar knappast ökat graden av civilisation i vårt land, utan snarare bidragit till att urholka den.

Skattepengar används numera till allt möjligt. Det krävs inte att de ska vara öronmärkta för viktiga och allmänna ändamål. Nej, de används till att ”sätta kommunen på kartan” och alla möjliga och omöjliga politiska experiment.

Och flertalet medborgare verkar tycka att allt är i sin ordning. Rondellhundar, temaparker, konstprojekt, studiecirklar, migrationsexperiment, felbudgeterade projekt och hundratusentals klienter som avlönas med skattemedel för pyssel- och terapiarbeten.

Samtidigt som våra folkvalda sänker folkpensionen för våra gamlingar, som arbetat och betalat skatt i ett helt liv. Det man möjligen kan klandra våra pensionärer för är – att röstade på partier som bejakade stölden och slöseriet. Nu kommer belöningen. Skatteslöseri är fel, det är en slags korruption, och tjuveri från medborgarna. Varenda bortslösad skattekrona är stöld.

Överdriver jag inte lite nu? Samma gamla vanliga gnäll? Kanske behöver det upprepas tusentals om inte hundratusentals gånger. För det blir inte rätt bara för att man vänjer sig, för att man inte orkar bry sig, lurar sig själv, eller för att man inte vågar. Någon måste tjata. Och någon kommer att behöva städa upp skiten efter festen. Och ju fler som tjatar …


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag