Ska enmansföretag ha jämnställdhetsplan?


Enligt de rödgrönas manifest ska alla företag ha en jämställdhetsplan, även enmansföretag. Spännande utveckling, må jag säga. Jag har ju själv ett enmansföretag, och tänkte härmed formulera planen:

  1. Alla anställda ska ha lika förutsättningar. Karriärmöjligheterna och arbetsuppgifterna ska inte avgöras av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, ålder el.dyl. VD ansvarar för att detta uppnås och rapporterar på vartannat ledningsgruppsmöte.
  2. Styrelsen har som mål att utifrån de förutsättningar som finns välja in lika många kvinnor, män, homosexuella, invandrare, äldre etc. Styrelseordförande ansvarar för detta.
  3. Lönen ska inte påverkas av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, ålder etc. Löneansvarig kommer att ansvara för detta.
  4. Vid ev nyanställningar ska hänsyn tas till företagets demografi, det ska anställas lika många kvinnor, män, homosexuella, invandrare, äldre etc. Personalansvarig ansvarar för detta tillsammans med VD.
  5. Tonen, språket, jargongen på företaget ska ej vara nedlåtande så att kvinnor, män, homosexuella, invandrare, äldre etc känner sig kränkta. Personalansvarig ansvarar för detta. Chefer samt personal har gemensamma möten en gång i månaden där trivselfrågor diskuteras. Förslag och idéer kan lämnas anonymt.
  6. Särskilda idélådor kommer att placeras ut, där alla kan lämna förslag gällande företagets jämställdhetspolicy. Personalansvarig ansvarar för att alla brev läses och vidarebefordras till VD.

Nå, om planen ska uppfyllas måste jag omgående anställa en etniskt svensk homosexuell äldre (alt. yngre)  kvinna. Då är vi hyffsat jämlika på företaget. Frågan är bara vad hon ska göra?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, jämställdhetsplan, socialdemokraterna, rödgröna, val2010, valet


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.