Sahlin gav Sverigedemokraterna en stund i rampljuset


Mona Sahlin tog till slut debatten med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på TV4:s Kvällsöppet. Nåja, en riktig debatt blev det inte; de pratade mest i mun på varandra, och det var Åkesson som förde samtalet och Sahlin som gick i försvarsposition.

Kortfattat menar Åkesson att de flesta flyktingar inte är riktiga flyktingar, att de kostar för mycket, och att man för samma peng skulle kunna ge dem mycket bättre hjälp i ursprungslandets grannländer. Han vill hellre lägga miljardbesparingarna på höjda pensioner etc. Flyktingpolitiken är för dyr och bidrar till kriminalitet och utslagning, menar Åkesson.

Sahlin levererar egentligen inte så många argument, eftersom hon står på den ´rätta´sidan och inte tror sig behöva förklara varför vi ska ta emot flyktingar. Hon pratar om solidaritet med med utsatta människor etc etc.

Själva flyktingdebatten är egentligen ganska ointressant, eftersom flyktingkvoter ofta bestäms av statens plånbok och av det rådande världsläget. Vi kan inte ta emot alla, så vi tar emot några utvalda. Det kostar en del, men det är värt priset. Vi måste hjälpa våra medmänniskor, det är en mänsklig drift. Sen kan man dividera länge om vilka som ska tas emot, hur många och hur de ska hjälpas in i samhället.

En långt viktigare debatt handlar om arbetskraftsinvandringen. Ska verkligen vem som helst få komma hit och arbeta? Det är ju egentligen det invandring handlar om. Hur många av alla de miljoner människor som vill pröva lyckan utomlands kan kalla sig flyktingar? Förmodligen väldigt få. Arbetskraftsinvandring är dessutom helt krasst en bättre affär för staten eftersom vi får hit färdigutbildade läkare, ingenjörer, truckförare, svetsare etc. De behöver ingen vård, terapi, bidrag eller vistelser på flyktingförläggningar i evinnerliga tider.

Jag hävdar att synen på arbetskraftsinvandring avslöjar våra partiers egentliga inställning till huruvida utlänningar är välkomna till Sverige eller ej. Nedan har jag gjort en sammanställning med info från respektive partis webbplats.

Vad tycker de politiska partierna om arbetskraftsinvandring?

Moderaterna: Ja. Arbetskraftsinvandring behövs för att klara välfärden.
Folkpartiet: Ja. Arbetskraftsinvandring behövs för att klara välfärden.
Centerpartiet: Ja.
Kristdemokraterna: Oklart. Positiva till flyktingmottagning.

Socialdemokraterna: Oklart. Positiva till flyktingmottagning.
Vänsterpartiet: Oklart. Positiva till flyktingmottagning.
Miljöpartiet: Ja. Vill på sikt ha öppna gränser.

Sverigedemokraterna: Mycket restriktiv invandring- och flyktigmottagning. De vill också uppmuntra invandrare och flyktingar att återvända till sina ursprungsländer.

Att vänsterblocket är restriktiva vad gäller arbetskraftsinvandring syns tydligt eftersom nästan alla utlänningar som kommer till Sverige idag antingen är flyktingar eller anhöriga till dessa. Miljöpartiet är iof av en annan åsikt. Hos alliansen är det framförallt m & fp som förespråkar arbetskraftsinvandring; jag hittade en motion som väckte frågan hos c, men inget i ämnet hos kd.

För att få Åkesson ur balans skulle Sahlin ha frågat honom varför de inte är positiva till arbetskraftsinvandring? Det råder ju som bekant brist på t ex byggjobbare, programmerare etc. Eftersom sd inte vill bli kallade rasister anför de oftast kostnadsskäl som argument för minskad invandring. Åkesson skulle inte ha kunnat prata prislappar längre, han skulle tvingats in en debatt som handlar om att lika barn leka bäst etc. Och då hade han inte verkat så trevlig längre.

Problemet är att Sahlin inte kan ställa den frågan, och ni vet varför. Det blev 1 – 0 till Åkesson. Och Sahlin gav sverigedemokraterna en stund i rampljuset och de 1-2% röster som behövdes för att ta sig till riksdagen vid nästa val.

Och för er som bara skumläser och tittar på rubriker – jag är absolut FÖR invandring. Det finns inga gränser och det finns inga länder – blott i våra sinnen existerar de.

Intressant.se. Andra bloggar om: samhälle, politik, invandring, integration, flyktingar, arbetskraftsinvandring, sverigedemokraterna, socialdemokraterna


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.