Religionsfrihet och tolerans mot det intoleranta


Riksdagsmannen Hanif Bali har blivit ifrågasatt för sina kritiska kommentarer om den uppmärksammade händelsen med en muslimsk bussförare som hade en bönestund i bussen, och inte släppte in passagerare under tiden. Händelsen nådde pressen och blev snart ett debattämne.

Bali anser att dylik bön inte bör förekomma på offentlig plats, han anser vidare att ideologier och religioner skiljer sig åt, bland annat vad gäller tolerans, och bör bemötas olika.

Ingen kan som Bali flytta det s.k overton-fönstret med blott en artikel på Facebook, men i egenskap av att vara riksdagsman, och försvara det självklara så når han en stor publik och många applåder. Nu kanske vi snart kan diskutera intolerans mot det intoleranta?

Riksdagsmannen har tillika personligen blivit drabbad av nämnda religion och dess anhängare, då flera av hans släktingar avrättats för att de varit motståndare till prästerskapet i Iran på 1980-talet.

Det är förmodligen ett hårt slag mot alla sekulära iranier som sökt sig en fristad i Sverige, från religiöst förtryck, och nu ser hemlandets intoleranta religion även breder ut sig i det nya landet.

Nå, kanske bör vi inte dra alla muslimer över en kam, säger de liberala och toleranta? Chauffören bad ju bara en bön och ville kanske vara i fred under tiden. Gör ingen stor sak av det.

Om debatten stannat i detta läge skulle allt vara frid och fröjd, men när de som ifrågasätter chaufförens bön plötsligt kallas för rasister, islamofober och intoleranta – av de som kallar sig toleranta och liberala – då tar diskussionen en helt annan vändning.

Vi får absolut kritisera religioner, särskilt religioner vars utövare gång på gång visat intoleranta tendenser. Vi vill inte ha ett samhälle där alla tassar omkring på tå, rädda för att bli anklagade för tankefel. Frispråkiga medborgare är det öppna samhällets räddning och försvar.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag