Regeringen är motståndare till hållbar invandring


Medan regeringen är positiv till invandring av flyktingliknade skäl och anhöriginvandring – så slår man ner på den regelrätta hållbara invandringen, dvs arbetskraftsinvandringen.

Folk har i alla tider flyttat fram och tillbaka mellan olika länder och regioner, på jakt efter arbete, nya marknader och nya möjligheter att försörja sig. Ofta var det handelsmän eller hantverkare med någon eftertraktad yrkesskicklighet, men det kunde likväl vara grovarbetare som behövdes till stora arbetsprojekt.

Detta står i starkt kontrast mot dagens flyktinginvandring som är artificiellt skapad. Dessa människor hänvisas mestadels till särskilda bostadsområden, där hög arbetslöshet, bidragsberoende, utanförskap och kriminalitet tillhör vardagen. Ofta handlar det inte ens om riktiga flyktingar. Visste ni att Sverige enbart tar emot ca 2000 s.k kvotflyktingar i enlighet med UNHCR/FN? Merparten av de som tas emot idag är personer med flyktingliknade skäl samt deras anhöriga.

Socialdemokraterna har under många år slagit ner på den verkliga och hållbara invandringen. Det började 1970 då man förbjöd arbetskraftsinvandring, detta luckrades upp när Sverige gick med i EU, och avskaffades slutligen av regeringen Reinfeldt 2008 som öppnade upp för även utomeuropéer att söka jobb, försörja sig och betala skatt i landet.

Socialdemokraterna har tillsammans med LO systematiskt slagit ner på hårt arbetande arbetskraftsinvandrare och hotat dem med utvisning om de tjänat några hundringar mindre i månaden. Här är ett exempel, och här, här, här, här.

Medan s.k flyktinginvandrare kan vara arbetslösa i decennier utan att liknande åtgärder övervägs.

Vad är logiken bakom detta? Hur tänker man? Sanningen är väl den att man inte tänker alls.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag