Öl och civilisation


Öl och civilisation 1

För omkring 11,000 år sedan började våra förfäder experimentera med jordbruk. De första bönderna i den bördiga halvmånen hade det svårt, eftersom grödorna inte var förädlade och avkastningen blev mager. Skelettfynd från den tiden visar att folk fick det sämre än tidigare. Men ändå valde folket i regionen att odla, istället för att fortsätta att jaga och samla i naturen. Och bruket spreds under några tusen år till resten av världen.

Det har givetvis skrivits hyllmetrar med kloka texter om varför det blev så här. Jordbrukets revolution förklaras ibland med överbefolkning längs floderna Eufrat, Tigris och Nilen. Att klimatet skulle ha förändrat vårt beteende. Eller att mänskligheten på annat sätt genomgick en kognitiv/mental förändring vilket föranledde jordbruk, skriftspråk etc.

En av de lite mer underhållande och tillika stringenta förklaringarna utgår ifrån bruket av alkohol. Redan när vi var jägare förstod vi att vissa frukter jäste, och om man åt dem så kunde man uppnå ett smärre rus.

Nu började några kloka huvuden istället att nyttja diverse sädesslag för att brygga ett primitivt öl. Öldrickandet hade säkert religiösa undertoner, jämför med senare tiders dyrkan av Geshtinanna, Dionysos m fl.

Jägarna lämnade kvar några pålitliga personer att vakta de ”heliga” fälten. Med åren ökade odlingarna och ölbryggandet, och snart fanns en en bofast befolkning på platsen. Och ju fler som blev bofasta desto fler grödor tvingades de att odla för att klara livhanken. Och med tiden förädlades grödor, boskap och bidrog till jordbrukets framgångssaga.

Det kan tyckas vara en ganska trivial teori, men förklarar vad som kom först – öl, gröt eller bröd. Krossad vete (bulgur/couscous) kan blandas med vatten, kokas, bakas och tillika jäsas. Samt även en hint om den kognitiva förändringen hos människan, ty alkohol i mindre mängder kan bidra till kreativitet samt idéer ”out of the box”. Och vi vet att naturfolk än i dag brygger primitivt öl, som påminner om en slags gröt. Och förutom alkolholruset ger socker/kolhydrater och välbehövlig energi.

En civilisation byggd på alkoholrus? Kanske inte den finaste och värdigaste förklaring till mänsklighetens framsteg, men väl värt att fundera på?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag