Vänstern är känsla och lust, medan högern är alltmer tilltagande frustration


Vänstern är känsla och lust, medan högern är alltmer tilltagande frustration 1När representanter för högern sprider konspirationsteorier  så är det just konspirationsteorier, och inget annat. Men när vänstern sprider konspirationsteorier så bemöts de ofta som om de vore sanning.

Låt mig ta några exempel. Har ni hört om de fattiga som ständigt blir fattigare, medan de rikare blir rikare? Detta har förmodligen aldrig stämt, mänskligheten har ständigt blivit allt rikare med allt bättre standard, även för de fattigaste. Ändå kallas uttalandet aldrig för en konspirationsteori eller fake news. Även när det upprepas tusentals gånger.

Att ojämlikheten och klyftorna ökar stämmer inte heller, i väst betraktas kvinnor som jämlikar och uppbär ständigt högre löner och prestige. Att vita skulle bidra till rasism och kolonialism stämmer inte heller, då vita västerlänningar gjort mer för broderskap och jämlikhet än något annat folk, i vissa länder har man knappt börjat odla dylika tankar än mindre börjat sprida dem. Och vissa delar av världen får kvinnor inte köra bil, klä sig som de vill, gifta sig med den de vill, och det förekommer fortfarande slaveri på sina håll.

Vänstern är känsla och lust, medan högern blir allt mer frustrerad. Vänstern behöver inte hålla sig till sanningen. De kan skarva, ljuga och bedra då deras mål är att sprida rättvisa. De är ursäktade på någon slags moralisk grund.

Vänstern har inte ens en strukturerad politik, de kan göra lite som de vill, bara det förmodade rättviseperspektivet är inräknat. Från att kräva lägre skatt för arbetare, har de gått vidare till att bejaka högskattesamhället, där medborgarna bidrar med mer än hälften av sin lön till det totala skattetrycket (moms, punktskatter, sociala avgifter, kommunalskatt etc etc).

Vänstern kan plädera för invandring, men de kan också stoppa den helt och hållet som 1989 och det s k Luciabeslutet, eller avskaffandet av arbetskraftsinvandring 1970. De själva är aldrig rasister, det är högern som är det. De är aldrig giriga, det är högern som är girig, trots att vänstern vittjar hälften av Svenssons plånbok varje månad och slösar bort pengarna på meningslösa vänsterprojekt. Vänstern sprider aldrig konspirationsteorier, trots att hela deras ideologi är en enda lång konspirationsteori; det är högern som sprider fake news och konspirationer.

Vänstern står för rättvisa, jämlikhet och välstånd – även när resultatet av deras politik blir kris och otrygghet – vänstern har alltid rätt, och de är alltid goda.

För högern, vars ideologi mestadels vilar på rationalitet och logik är detta smått obegripligt. De förlorar ofta rond efter rond, och begriper aldrig hur de blivit slagna.

När de istället borde fråga sig hur vänstern har mage att utnyttja och lura en omyndig värnlös flicka, utan kunskap om omvärlden. Och göra henne till galjonsfigur för en rörelse med religiösa undertoner, som sprider konspirationsteorier om jordens undergång. Det är blott en girig sekt som vill stjäla hederliga arbetares skattepengar, och tvinga våra fina industrier att stänga och gå under.

Det kommer att uppstå massarbetslöshet, vi alla kommer att leva på allmosor tills pengarna är slut, och det fordom fulldukade bordet är tomt, uppätet och plundrat. Fattigdom och hunger kommer att leda till social oro, konflikter och i slutänden krig. Och när massförstörelsevapnen rullas fram, då kan vi inte längre göra så mycket åt klimatet!

Och hur kan vänstern vara så osolidariska med svenska löntagare? De massimporterar utlänningar som kommer att stjäla jobben och dumpa lönerna för våra utsatta arbetare! Detta är social turism! Hela den svenska avtalsrörelsen, arbetsmarknadens parter, fackföreningarna och den svenska modellen kommer att gå under!

Hur kan vänstern sprida irrläror om att män och kvinnor är lika i allt, och att vi alla är oskrivna blad? Vi måste alla bejaka våra olikheter, styrkor och svagheter! Likhet, uniformitet och kloner hör fascismen till. Och detta är vänsterns sjuka arv. De är del av 1900-talets tvillingideologier – fascismen och kommunismen –  som mördade miljoner människor, skändade, raserade våra städer och vår kultur. Vänstern är blott giriga brunröda troll som sprider hat och irrläror!

Förstår ni nu?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag