Nollräntespöket


Styrräntan sänktes till noll av Riksbanken häromdagen. Det betyder att det blir billigare att låna till exempelvis bostäder, och att de som har stora obundna lån får lägre avgifter.

Allt väl så? Ja, åtminstone kortsiktigt.

På ett långsiktigt plan ser det emellertid värre ut. Problemet med låg ränta är ju också att allt fler lånar till bostad, vilket driver upp priserna, och bostäderna blir snart övervärderade. Först i stora populära orter, sedan i utkanterna av dessa områden, och sedan sprider det sig ut över hela landet.

Folk är beredda att betala väldigt mycket för en bostad – eftersom räntan är låg och lånen är billiga.  Man skapar en så kallad bostadsbubbla. Och det här kan pågå länge, bubblan byggs på år efter år.

Men vid en given tidpunkt inser köparna att marknaden är alltför överhettad, de får kalla fötter, stoppar ner plånboken och bankboken i fickan, och väntar med sitt köp.

Då spricker bubblan, och priserna rasar neråt.

Tyvärr har alltför många redan köpt för dyrt, och de ser snart värdet av sin fastighet försvinna. Men de lånade pengarna ska betalas tillbaka till banken, oavsett hur mycket bostaden anses vara värd NU – pengarna lånades ju DÅ när bostadspriserna var högre.

Det finns också ett scenario där räntan går upp kraftigt i framtiden, då ökar månadskostnaderna kraftigt för många låntagare. Det innebär att folk tvingas minska sin övriga konsumtion för att ha råd att bo kvar. Och generell minskad konsumtion, krymper ekonomin och leder till arbetslöshet och stagnation.

I ett land där många medborgarna sitter på höga lån och har få besparingar kan dylika scenarion leda till smärre katastrofer.

Sverige är ett sådant land.

Regeringen måste finansiera arbetslöshetsersättningar till alla de som förlorar jobben i en kris – ofta genom att höja skatterna. Vi har ju redan väldigt höga skatter i landet. Och alla vet att när skatterna går upp ännu mer, ja, då spenderar folk ännu mindre – och ekonomin i landet blir om möjligt ännu sämre. Det blir en ond spiral.

Detta har hänt runt om i Europa, framförallt vid Medelhavet. Överhettade fastighetspriser har skadat banker och finansinstitut, och drivit ekonomin till ruinens brant. Länder som Grekland, Portugal, Spanien m fl har tvingats till nödlån, och återhämtningen går ytterst långsamt. Och om bubblan spricker även i Norden lär det bli ännu dystrare tongångar i Europa.

Det är trist att måla fan på väggen, det är ju redan så många andra som gör det, men bopriser kan inte gå upp i evighet, utan svackor och vändningar. Det är bara en tidsfråga innan bubblan spricker.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.