2014 10 29

Nollräntespöket

Styrräntan sänktes till noll av Riksbanken häromdagen. Det betyder att det blir billigare att låna till exempelvis bostäder, och att de som har stora obundna lån får lägre avgifter. Allt väl så? Ja, åtminstone kortsiktigt. På ett långsiktigt plan ser det emellertid värre ut. Problemet med låg ränta är ju också att allt fler lånar till bostad, …   ►