Myten om den renlärige libertarianen


Libertarianismen brukar ibland kallas för en tunn ideologi, eftersom det mesta bygger på en enda princip. Det som alla libertarianer eftersträvar är ickeaggressionsprincipen, tanken om att individen ska nyttja så lite aggression som möjligt, helst ingen alls.

Utifrån den principen blir även en så vardaglig sak som skatt ett problem, eftersom den insamlas med hot om våld. Om du inte betalar får du varningar, därefter kommer kronofogden, släpper du inte in henne kommer poliseskorten, och det hela eskalerar vidare tills du blir utsläpad och hamnar i förvar. Med våld om så behövs.

Läs hela min artikel på Fridebatt.se


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag