Kampen om Sydafrika


Kampen om Sydafrika 1
Kung Shaka av Zulufolket, 1824

De afrikanska bantufolken kan spåra sitt ursprung till Centralafrika. De började att expandera för ca 3000 år sedan. Och på 1800-talet nådde de ner till Sydafrika (Cape-kolonin), som då redan var befolkad av holländare, s.k boer. Zulu är kanske det mest kända av bantufolken, de var en krigisk nation som till och med utmanade boernas och britternas herravälde över regionen.

De ursprungliga invånarna i Sydafrika var emellertid varken holländare eller bantu, utan san-folket som var jägare/samlare och utspridda i regionen. De flyttade vidare när de vita jordbrukarna bredde ut sig. Området föreföll närmast obefolkat för européerna. Idag är san-folket marginaliserat och relativt fåtaliga, ca 90,000 personer utspridda i södra Afrika.

Situationen i Sydafrika är numera omvänd, de vitas makt är avskaffad, apartheid-systemet finns inte längre. Och det har nyligen beslutats att vita jordägare ska lämna ifrån sig sin mark utan kompensation. Det handlar alltså om storskalig expropriering och omfördelning enligt socialistisk modell. Och konfiskationen görs av bantufolkens ättlingar, en av de senast invandrade folken som slutligen fått makten över området.

Under senare år har det tillika förekommit våld mot vita i regionen, och nu tas deras mark ifrån dem. Många vita har inget annat val än att flytta ifrån Afrika, som varit deras hem i hundratals år. Och zulu-folkets invasion av Sydafrika är snart fullbordat.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag