Det nya klassamhället


När det blev möjligt för vanligt folk att utbilda sig och välja ett annat yrke än sin far, då började i egentlig mening upplösningen av klassamhället. Tidigare hade aristokratin hållit folket nere med artificiella medel. Skråväsendet, där yrkesvalet i princip var ett arv, i kombination med rudimentär skolgång bidrog till statiska och ofria samhällen.

Den här resan påbörjades under första halvan av 1800-talet då folkskolan infördes i Sverige. Liknande utbildningssatsningar gjordes i andra jämförbara länder. Jordbrukare blev hantverkare och fabriksarbetare, och därefter kontorsarbetare och tjänstemän. Underklassen dränerades på duktiga människor, de driftiga och kapabla klättrade vidare och blev medelklass. Vi gick från klassamhälle till meritokratiskt samhälle. Utvecklingen har pågått i över 180 år.

Dagens underklass består framförallt av folk som anses sakna s.k läshuvud, eller har missbruksproblem, psykiska åkommor etc. Den inhemska underklassen är därför ganska liten. Och även om det finns en del i medelklassen som identifierar sig som underklass eller arbetarklass, så visar deras löner, boende och semestervanor på något helt annat.

Vad som hänt under de senaste 30 åren är att underklassen spätts på med folk från andra länder. Flyktingar och människor med flyktingliknande skäl utgör numera bulken av den svenska underklassen. De kommer vanligen från länder med låg utbildningstradition, ofta är det barnen eller barnbarnen som gör klassresan, om ens  det.

Den nya underklassen lever till stor del i enklaver runt stadskärnorna, där de pratar sitt eget språk, tillber sina egna gudar, handlar i sina egna affärer och umgås med landsmän. Därför blir integreringen in i det svenska samhället bristfällig. Och detta hämmar förflyttningen från underklass till medelklass. Man bör prata god svenska och förkovra sig i något gångbart yrke för att gå vidare. Majoritetssamhället och det nya samhället är uppdelat, de befinner sig inte på samma plats, varken fysiskt eller mentalt.

Kanske är det inte förvånande att det framförallt varit vänsterpolitiker som förespråkat storskalig flyktinginvandring? På bekostnad av normal invandring av folk som söker arbete, och blir en del av samhället på vanligt vis. Arbetskraftsinvandring ses närmast som något suspekt. Social turism har det kallats av framstående socialdemokrater. Flyktinginvandring är det som gäller i Sverige.

Nu har vänstern en ny underklass som de kan ta hand om. Och det är ju hela vänsterpolitikens syfte och mål, att ta hand om folk, från vaggan till graven, och omfördela skattepengar från de som har till de som inte har.

Och finns det ingen rejäl underklass att värna, då skaffar man sig en.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag