Kampen om Arktis


Samtidigt som Ryssland spänner musklerna kring Ukraina fortsätter man att bygga upp infrastrukturen kring Arktis, framförallt med med militära medel. En stor del av jordens gömda olje- och gastillgångar lär finnas där. Och länderna kring polcirkeln, Danmark, Norge, Ryssland, Kanada och USA kommer i en nära framtid att börja utvinna fossila bränslen till en allt mer energi-törstig värld.

Visst pratas det om peak-oil, att vi förmodligen passerat maximal oljeutvinning, men det handlar om den kända världen. Inte om vad som döljer sig i de enorma isvidderna. Självklart kommer det att bli en utmaning att utvinna dessa resurser, men om priset och efterfrågan är rätt, så kommer det att ske.

Olja och gas är relativt billiga och snabba energikällor. Utan dem hade vi knappast kunnat bygga upp vår västerländska civilisation under en så kort tid. På knappt 150 år har vi gått från bondesamhälle till högteknologisamhälle. Visst görs det tekniska landvinningar inom atom-, sol-, och vindkraft, men oljan är en säker och snabb energikälla, som dessutom passar vår infrastruktur. Vi kommer att utvinna fossila bränslen tills det inte längre är lönt. Innan dess är det inte värt att bygga om och anpassa hela vår maskinpark av fordon, kraftverk etc.

Det nästa kalla kriget kommer att bli riktigt allt, ty det kommer att utspela sig i Arktis.

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag