Kan nikotin vara bra?


Tester visar att nikotin har en rad goda egenskaper. Förutom att vara en av de mest beroendeframkallande drogerna, så kan den ha gynnsam inverkan på uppmärksamhet, minne och kognitiva funktioner.

Nikotin kan i medicinska sammanhang ha positiva effekter på alzheimerspatienter, och människor som lider av schizofreni och andra psykiska sjukdomar. I dessa grupper är det många som röker, som en slags självmedicinering. Även laboratorietester på försöksdjur visar att uppmärksamheten kan öka vid intag av nikotin.

Nikotin kan uppenbarligen vara bra för vissa människor. Man skäms nästan över att säga det här i dessa tider när rökare jagas med blåslampa, och snus är förbjudet inom EU.

Kanske bör man för det första skilja på drogens faktiska effekter, och hur man intar drogen. Rökning ger en omedelbar tillfredställelse för hjärnan då nikotinet snabbt sprids ut via blodkärlen. Men effekten blir påfrestande för lungorna, och det finns en massa andra skadliga ämnen i själva röken.

Snus ger också en närmast omedelbar effekt, och har visat sig vara mindre skadlig för kroppens funktioner. Kopplingen mellan snus och cancer är svag, och oavsett alla skräckbilder av dåliga tänder och infekterade munhålor som visas för våra skolbarn, så är det få snusare som drabbas.

Snuset har å andra sidan hamnat i en slags politisk rävsax, där EU-politikerna vill minska det totala nyttjandet av nikotin, och därmed inte introducera nya tobaksformer på marknaden. Trots att dessa nya varianter kan vara bättre, och i förlängningen rädda liv.

Lärdomen är att vi måste skilja på den politiska diskursen och de kliniska resultaten. Det föreligger alltid problem när staten ska agera mamma. Ibland kan det vara så att föräldrar förbjuder saker i familjens intresse, mest för att minska sin egen oro.

Om man har barn i olika åldrar, exempelvis från 2-9, så kanske man förbjuder saxar i huset utan en vuxens närvaro. Och det handlar inte om att 9-åringen klarar av att använda sax, nej, man vill skydda det yngsta barnet. Och därför får ingen klippa. Det blir enklast så.

Problemet är att fullvuxna EU-medborgare med rösträtt INTE är barn. Och de flesta är fullkomligt kapabla att sköta sig själva och leva sitt liv på bästa sätt. Därför uppstår det en motsättning mot statens mamma-fasoner, och medborgarens strävan efter frihet.

Resultatet blir att medborgaren ignorerar mamma alltmer, likt en tonåring som håller på att växa ur hushållet. Vad som händer där borta i Bryssel blir tråkigt och snudd på absurt och overkligt.

Tobaksfrågan är bara ett i raden av exempel. Det finns många fler frågor där medborgaren förlorat känslan av att staten/EU har auktoritet och professionell förmåga att lösa aktuella problem. Avståndet mellan folket och makthavarna växer.

*

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, rökning, snus, tobak


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag