Israelerna – ockupanter?


Den europeiska antisemitismen var den bidragande orsaken till att staten Israel bildades. Idén om att skapa en judisk stat (sionismen) föddes i och för sig redan i slutet på 1800-talet, men det var ett begränsat antal judar som begav sig till Palestina. Andra världskriget bidrog till judisk massflykt, och alltför få länder var villiga att ta emot flyktingarna. Palestina var förmodligen den sista utvägen för många.

Att de ca 600,000 judiska invandrarna besegrade de invaderande grannländerna 1948, och att staten Israel erkändes av flertalet länder samt FN, legitimerar staten Israel i mångas ögon. Andra grupper, framförallt i den muslimska världen, tolkar emellertid fortfarande judarnas närvaro som en ockupation. Frågan är om vi kan kalla judarna för ockupanter, eftersom mandatet Palestina initialt delades upp av FN? Att muslimerna varken godtog delningen eller erkände Israel förklarar ställningstagandet. Kanske borde många av de attentat som idag riktas mot Israel istället rikta sig mot FN? Det vore förmodligen ett otaktiskt drag, eftersom palestinierna skulle förlora i anseende.

Vi bör fråga oss hur länge ett land kan betraktas som ockuperat, innan ockupationen blir legitim? Vore det trovärdigt om danskarna bombade Malmö i hopp om att återta Skåne? Eftersom Skåne tillhört Sverige sedan 1658 skulle det hela te sig en smula absurt. Men om Polen skulle resa krav på Wolhynien, eller om Finland skulle resa krav på Karelen, som gick förlorade efter andra världskriget? Knepig situation, men vi får utgå ifrån att fredsavtalen som skrivits fortfarande gäller, och eftersom det inte har funnits någon kontinuerlig frihetskamp, så blir de bägge ländernas krav diffusa. Om vi enbart baserar våra argument på tanken om gammal hävd skulle vi behöva göra om hela Europas karta. Ockupationer accepteras förr eller senare, antingen via avtal eller genom tidens tand. Enligt denna logik kan Israelerna betrakta sitt land som legitimt idag eller för att vara på den säkra sidan om ca 50-100 år.

En annan obeaktad fråga handlar staten Israels demografi, landet bebos av ca 20% muslimer, druser och kristna, vilket underminerar tanken om en total judisk stat. Tydligen förhåller det sig så att minoriteterna föder fler barn än judarna; så vem vet om några sekel så kanske Israel är muslimskt? Eller åtminstone blandat, så som det alltid varit, i alla tider.

Andra bloggar om: Israel, Palestina, mellanöstern, Intressant


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag