Imperiers nedgång och fall


Imperiers nedgång och fall 1

Imperier är den gängse benämningen på stora riken som kontrollerar flera olika kungadömen, kolonier eller territorier. Deras historiska faser brukar beskrivas i termer av uppgång, nedgång och fall, starkt influerat av det Romerska rikets öden och äventyr. Här kommer en snabb förenklad kronologisk karta samt kommentarer till vår tids största imperier. Notera att kartan är ungefärlig och ger inte en exakt bild av ett historiskt skede eller den exakta regionala uppdelningen.

Iberiska halvön

Spanjorer och portugiser var äventyrliga sjöfarare som skaffade sig kolonier runt hela världen från 1400-talet och framåt. Portugals stormaktstid var i praktiken över när de förlorade Brasilien 1822, även om de behöll andra mindre kolonier. Och när Spaniens sydamerikanska kolonier frigjorde sig 1833 blev imperiet märkbart mindre.

Ryssland

Det Ryska väldet bredde ut sig österut ända till Stilla havet under 1600-talet. Imperiet föll i samband med den kommunistiska revolutionen 1917, och banade vägen för Sovjetunionen som slutligen upplöstes 1991, och efterföljdes av Ryska federationen som är en av vår tids stormakter. Sovjetunionen var först med att skjuta upp en satellit i omloppsbana runt jorden, och skicka en man ut i rymden.

Habsburgarna

Det multikulturella Österrike-Ungern var det Habsburgska väldets sista fas. Under en period så var till och med Spanien, Nederländerna och alla dess kolonier under det österrikiska kungahusets kontroll. Väldet föll efter det första världskrigets förluster 1918, och kraven på självstyre bidrog till en mängd nya nationer.

Ottomanerna

Det Ottomanska imperiet, som erövrade Bysans och östra Medelhavet under 13-1500-talen föll slutligen 1922 efter en mängd olika frihetsrörelser som sakta splittrade väldet.

Tyska riket

Det Tysk-romerska riket har anor tillbaka till 900-talet och har funnits i olika versioner genom åren. Det sista tyska imperiet splittrades 1945.

USA

Den forna brittiska kolonin lade under sig stora delar av den nordamerikanska kontinenten under 1800-talet. USA blev en supermakt 1945 då de stod som segrare efter andra världskriget, medan de europeiska stormakterna slickade sina sår. Med överlägsen teknik och utvecklandet av atombomben har man behållit sin status till idag. USA är den första och enda nationen som skickat bemannade expeditioner till månen.

Storbritannien

Det brittiska imperiet koloniserade stora delar av världen, och de ledde länge den industriella revolutionen under 1800-talet. Väldet började lösas upp efter andra världskriget med kolonier som frigjorde sig. Man brukar sätta slutdatumet till 1956 i samband med krisen vid Suezkanalen.

Frankrike

Frankrike har varit ett storvälde under långa tider, från Karl den Store till Napoleon och även därefter. De blev av med merparten av sina kolonier i Afrika 1960, och dagens moderna Frankrike föddes.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag