2022 06 09

Imperiers nedgång och fall

Imperier är den gängse benämningen på stora riken som kontrollerar flera olika kungadömen, kolonier eller territorier. Deras historiska faser brukar beskrivas i termer av uppgång, nedgång och fall, starkt influerat av det Romerska rikets öden och äventyr. Här kommer en snabb förenklad kronologisk karta samt kommentarer till vår tids största imperier. Notera att kartan är …   ►

Ökänd finansman skapar demokratisk oreda

Den som har läst Hoppe, Moldbug, BAP m.fl vet att det finns en livlig samtida kritik mot demokratibegreppet. Majoritetens rätt att plundra eller förnedra minoriteten tillhör dessa avarter, även om det i vissa länder finns grundlagar eller författningsdomstolar som kan förhindra dylika påfund. Men våra västerländska demokratier dras med fler problem än så. Att bidra …   ►