Han, hon och hen


Som boende utomlands hamnar man lite på efterkälken vad gäller svenska trender och kulturella skeenden. Ett av dessa fenomen är användandet av ordet hen, som är någon slags könsneutral sammanslagning av han och hon. Hen kan tydligen både ersätta och/eller komplettera han och hon.

Finskan och ungerskan saknar könsspecifika pronomen, och tydligen är det därifrån man blivit inspirerad. Själv har jag alltid tyckt att ungerskan är lite fattig på detta vis, även om det finns fantastisk språkrikedom inom andra grammatiska sammanhang.

Enligt wikipedia så används hen för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna ”man” eller ”kvinna”, eller av personer med normkritiska intentioner som inte vill kategorisera mottagarna i en tvådelad könsuppdelning. Det kan också ersätta ord som vederbörande, när man inte talar om något specifikt kön.

Frågan är om ungrare och finnar kommit längre i jämliksprocessen på grund av språkets neutrala benämning av han och hon? Knappast.

Det som kanske mest förvånar mig rörande hen-fenomenet är att folk verkar använda det. Det förekommer i tidningar och bloggar. Själv har jag aldrig råkat ut för det i talad form, men det kanske är en tidsfråga?

Kommer det här att bli en variant på du-reformen? Där svenska folket unisont slutade att använda titlar. Alla blev du med alla. Kommer vi i framtiden att sluta använda han och hon? Och allt blir ett enda stort hen?

Hen är dessutom lite väl likt det engelska ordet för höna, vilket inte gör saken bättre. Kanske borde man istället valt hän, hin, hun eller hyn? Även här kan man iof göra lite märkliga associationer.

Jag är medveten om att det här blev ett lite väl reaktionärt inlägg. Och det är måhända olikt mig, ty jag gillar oftast förändringar och nyheter, fast gärna om de är till något bättre.

Hen fyller väl egentligen ingen funktion? Ordet döljer könet på den man talar om. Frågan är hur ofta det är önskvärt i en vardaglig konversation? Förr eller senare lär man ju träffa vederbörande, och då avslöjas hennes identitet och kön. Om hon inte är tvekönad vill säga.

Notera att jag personligen använder vederbörande och hon, när könet är osäkert. Har ingen aning om varför, men det låter bättre än hen.

Om vi vill gå ett steg till, och komplicera det hela ännu mer så kan man ju börja använda mer könsneutrala namn som exempelvis Kim, samt könsneutrala kläder och frisyrer. Då kanske vi kan hålla varandra på halster ett litet tag till?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag