2013 12 30

Han, hon och hen

Som boende utomlands hamnar man lite på efterkälken vad gäller svenska trender och kulturella skeenden. Ett av dessa fenomen är användandet av ordet hen, som är någon slags könsneutral sammanslagning av han och hon. Hen kan tydligen både ersätta och/eller komplettera han och hon. Finskan och ungerskan saknar könsspecifika pronomen, och tydligen är det därifrån …   →

Tyskar mot EU

Det börjar blåsa EU-kritiska vindar även inom de etablerade partierna. Tyska CSU vill återta makt från Bryssel, och stärka de lokala parlamenten. Och det är ju helt logiskt, varför skulle unionspolitiker styra och ställa med suveräna staters interna angelägenheter? Framförallt om staten i fråga är storebror Tyskland. Dags att komma på detta nu, när vi …   →