Euron för evigt


Carl Bild uttalar sig om Grekland och den gemensamma valutan:

För några år sedan gick det möjligen att tala om en eurokris, men det vi ser nu är en grekisk kris och knappast någonting annat. Jag vet ingen som på allvar tror att den på något sätt hotar den gemensamma valutan.

Han är väldigt tvärsäker den gode Bildt. Kanske är det mer ett uttryck för hans yviga sätt att formulera sig än om verkliga fakta?

Nåväl, låt oss göra en snabb genomgång i ämnet. Vi har fortfarande flera euro-länder i kris, inte bara Grekland, utan även Spanien, Portugal, Irland och Cypern. Krisen är förmodligen inte bara begränsad till Grekland så som Bildt säger. Och flera länder har haft regeringskriser och tillika bytt regering till följd av krisen, till dessa länder kan ytterligare räknas Belgien, Slovakien och Italien. Och även stabila stater som Finland och Nederländerna uppvisar lägre tillväxt jämfört med länder utanför valutaunionen.

Europa är inte heller en prefekt valutazon, där följande kriterier anses viktiga, exempelvis arbetskraftens rörlighet, vilket är svårt inom EU då vi har olika språk som hindrar snabb flytt och etablering. Det finns inte heller ett riskutjämningssystem i form av gemensamma skatter samt fördelningspolitik. Likvärdiga cykler inom affärsvärlden saknas förmodligen också. En centralbank och en gemensam finanspolitik anses också bidra till att skapa stabilitet i ett valutasystem. Något som inte heller finns.

Euron saknar alltså många av de viktiga kriterier som anses vara själva fundamentet för en valuta. Den europeiska gemensamma valutan är fortfarande ett stort experiment.

Vi vet inte heller huruvida Grekland är med i valutaunionen om ett år. Än är landets ekonomi inte säkrad. Och vi vet inte heller vad ett grekiskt utträde skulle innebära för unionen i stort.

Så oavsett Bildt yviga sätt att formulera sig så vet vi att isen är tunn, väldigt skör på vissa ställen.

Frågan blir snarare varför han uttrycker sig så självsäkert?

Bildt är givetvis en stor förespråkare av EU och euron, ett misslyckade vore på många sätt ett personligt misslyckande. Det kan också vara så att ha är påtänkt, eller skulle vilja ha ett toppjobb i Bryssel. Då är det givetvis bra att visa framfötterna. Kanske ska vi därför betrakta honom som blott en propagandamegafon för EU?

Eller kanske är det ren och skär panik, ty aldrig tidigare har vi väl varit närmare ett sammanbrott för valutaunionen än i somras? Om Grekland skulle ställt in betalningarna och börja trycka upp en egen valuta så hade detta givetvis påverkat samarbetet. En och annan bank i Tyskland, Frankrike och Italien skulle också fått problem. Blott EU-adeln vet hur nära vi var en eurokrasch, och vi får anta att Bildt tillhör denna illustra skara.

Att i detta läge ställa sig upp och blåsa faran är över ger mig oroskänslor. Det är lite väl självsäkert och dumdristigt även för att vara Carl Bild.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag