Det eviga dilemmat kring samhällets styre


Det eviga dilemmat kring samhällets styre 1Platon ägnade mycket tid åt det klassiska dilemmat kring samhällets styre. Inspirerad av spartanerna ansåg han att landet borde styras av en rättrådig enväldig härskare.

Själva problematiken bestod i frågan hur härskaren skulle bli rättrådig. En särskild uppfostran och skolning ansågs nödvändig. Därefter kunde denne filosof-kung leda nationen tappert, rättvist och lagenligt.

Idag är vi mer inspirerade av athenarnas demokrati. Vi vände på problematiken, folket skulle styra, folket blev enväldigt. Och för att folket skulle lyckas med konststycket att leda landet rätt och inte i fördärvet, så skulle istället folket uppfostras och skolas. Och vi skapade omfattande planer och mängder av institutioner för detta ändamål.

I övrigt samma dilemma.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag