Den grekiska koloniseringen


Den grekiska koloniseringen 1

Grekerna (hellenerna) är förmodligen det folk som under årtusendena gjort mest väsen av sig, dvs lyckats hålla ångan uppe utan att falla i glömska.

Nu kan man givetvis argumentera för att bronsåldersgrekerna inte är samma folk som de medeltida eller dagens. Givetvis förändras ett folk under flera tusen år, men det finns få språkområden och kulturer som finns omskrivna under så lång tid. Språkets kontinuitet gör det hela intressant.

Här kommer en kort genomgång:

Bronsåldern (Mykensk tid ca 1600-1100 f kr)
Den Mykenska rikena utgick från Argolis på Peleponnesos. Man byggde mäktiga borgar och handlade med Egypten och Mellanöstern. Språket som talades var släkt med den senare grekiskan. Skriftspråket kallades linear B.

Grekiska koloniseringen (Ca 800-700 f Kr)
Grekerna satte upp kolonier och handelsstationer från Spanien till Svarta havet, exempelvis Marseille, Syrakusa, Tripoli, Sevastopol. Det grekiska alfabetet föddes. Fenicierna, från dagens Libanon koloniserade under den här perioden också delar av Medelhavet.

Klassiska tiden (Ca 500-300 f Kr)
Athen och Sparta växte sig starka och man krigade mot det mäktiga Persiska riket, men även med varandra. Fantastisk konst och arkitektur, och embryot till dagens demokrati såg dagen ljus. Det fanns flera grekiska dialekter, t ex attiska, corinthiska, arkadiska.

Hellenistiska tiden (Ca 300-0 f Kr)
Alexander den store erövrade länderna kring östra Medelhavet fram till norra Indien. Den grekiska kulturen satte sin prägel på alla dessa folk och regioner. Man experimenterade med ångmaskiner, urverk och mätte upp jordens omkrets. Kanske var Alexandria i Egypten den främsta av alla städer under perioden. Den grekiska dialekten koiné såg dagens ljus, en slags förenklad attiska.

Rom (ca 0 – 300)
Romarna erövrade den hellenistiska kultursfären. Grekerna var en viktig grupp i det romerska imperiet, som konstnärer, arkitekter och lärare. Många viktiga böcker var skrivna på grekiska, och romerska ädlingar skickades att studera i Athen.

Östrom (Ca 300-1452)
Det Östromerska (Byzantinska) riket utgick ifrån Konstantinopel, och den kristna grekiska kulturen och språket tog över. Koiné övergick sakta till medeltidsgrekiska.

Ottomansk tid (1453-1832)
När de de muslimska turkarna erövrade Konstantinopel blev de kristna grekerna andra klassens medborgare, men de utgjorde även då en inflytelserik skara som rådgivare, arkitekter, sjömän, och handelsmän.

Modern tid (1833 -)
Förutom att befria sitt land från turkarna, med lite utländsk hjälp, så har man hållit en lugn profil. Nygrekiskan tog form. Landet är mest känt för sin svajjiga ekonomi. Kanske är det alla grekiska immigranter till Amerika, Australien, Sydafrika m fl som bidragit mest genom att  hjälpa till att bygga nya länder och marknader.

Med tanke på hur grekerna och deras kultur spridit sig genom årtusendena, är det nog många som har en gnutta grekiskt blod i sig, även om språket är glömt sedan länge. Grekernas historia säger oss en hel del om vår egen, människan är ständigt i rörelse oavsett om vi har rötter från vikingar, venetianare eller magyarer.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag