Är Gud död?


Är Gud död? 1
Kupolen och oculus i Pantheon, Rom, ”Alla Gudars tempel”.

Den universella kristna religionen – där alla i ett samhälle var troende och tillbad samma Gud – finns inte längre. Den är död.

Det började redan när katoliker och ortodoxa splittrades, därefter protestanternas avhopp, samt att judendomen spred sig i Europa, frikyrkorörelsen, samt ateism, agnosticism, och därefter flertalet andra religioner som kom med invandrare, islam etc, samt livsstilsreligioner som new-age, buddism mm.

Vi har numera polyteism – ett samhälle som erbjuder flera gudar – där din granne kan vara protestant, katolik, muslim, jude eller ateist, hare-krishna etc. Och det finns skilda tempel och kyrkor i våra storstäder till de olika gudarna. Dagens samhälle påminner egentligen mer om antikens värld, där många olika gudar och kulter samsades.

Så, varför dog den kristna Guden?

Dels anser jag att människan har en strävan efter polyteism, det kan bl.a den omfattande helgonkulten i södra Europa skvallra om. Man kan fråga sig vad alla dessa helgon, festivaler och helgdagar har med Jesus och bibeln att göra? Inte mycket. Vi föredrar flera alternativ, helgon och halvgudar, skilda religioner och kulter. En monoteistisk religion är ständigt utsatt för splittring och avknoppning.

Dels blev Gud irrelevant. Han hade inte längre något att säga oss i en mer frihetlig, vetenskaplig, logisk och rationell värld. Men Guds irrelevans påbörjades redan under medeltiden, med dekadens och avlatsbrev där man kunde köpa sig fri från skuld, samt religionskrig, religiös splittring, sekterism etc. För att kulminera under renässansen och upplysningen.

Kan Gud återkomma, väckas till liv?

Rent tekniskt, ja. Om de skilda kristna kyrkorna enar sig under ett tak, och budskapet framstår så pass relevant att 80-90% av befolkningen ansluter sig. Men det kanske inte är så troligt.

Mer troligt är att det uppkommer en annan gudom, kanske en slags mysteriereligion baserad på vetenskap, filosofi etc – som ger mer relevans, och mer religiösa upplevelser, s.k transcendens som passar vår samtid.


Prenumerera

Sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.